Svou vlast milujeme bez podmínek!

Narazil jsem v diskuzích na tenhle příspěvek: "Budu milovat Českou republiku, ze které jsem také vyšel, ale jen a pouze pokud se její občané nebudou profilovat jako totální rasisté, xenofobové a arogantní posuzovači toho, kdo je hoden dle barvy kůže být uznán za vhodného, ke vstupu do této země! A dokud se postoj k tomuto problému u většiny českých občanů nezmění, nelze tuto zemi nadále považovat za milovanou!" Nebyla to ona pověstná poslední kapka, vlastně ani nevím proč mě tenhleten jeden příspěvek z mnohých tak nadzdvihl.
23. 7. 2017 13:26 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/458

Odpověď by snad zabrala celou knihu. Protože přesně tohle je téměř již klasický příklad myšlení, škatulkování a posuzování dle sluníčkáře. Každý kdo toto prohlašuje ve skutečnosti na Českou republiku kašle a to doslova. Jen z ní tyje a využívá všech výhod, které prozatím skýtá - poměrného bezpečí, funkčnosti, možnosti žít život vcelku dobře a možnosti občas si i plnit své skromné sny. A přitom ve jménu falešné morálky a humanity v klidu a beztrestně kydat hnůj, špínu a výkaly právě na ty, kteří mi toto umožňují - na občany této země. 

Možná to bude nová a zarážející informace, ale tuhle zemi netvoří žádné "elity" a už vůbec ne samozvané. Tuhle zemi tvořily a pořád ještě tvoří miliony bezejmenných. A pokud skutečně miluji, nebudu přece vznášet ultimativativní požadavky, za jakých podmínek budu milovat. Mohu se snažit přesvědčovat, měnit, hledat řešení a kompromisy, ne na plnou hubu stanovit jakési podmínky. Takhle je to jen nabubřelé a pokrytecké prohlášení. 

Z jakého titulu autor poznámky soudí, že se většinová společnost stala rasistickou?

Já osobně s tímhle vůbec nemám problém a domnívám se, že stejně tak naprostá většina těch, co odmítají bezbřehé a nekontrolovatelné přijímání kohokoli, kdo zkrátka jen přijde nebo je spíše přivezen ziskovkami (jak se stává poslední dobou módou), naprosto nesoudí podle barvy čehokoli, ale posuzují chování a jednání lidí. A ať se na mě nikdo nezlobí, to co připrchlíci předvádí, jak se prezentují a s jakými cíli do Evropy míří, způsob, jakým vznášejí požadavky a stížnosti, povětšinou není právě to pravé, co by člověk od lidí a obzvláště od lidí v krajní nouzi očekával, čím by se chtěl obohatit a rozhodně by právě tohle určitě nechtěl mít za sousedy v ulici.

Právě tak ona tolik diskutovaná ideologie, ktará je údajně náboženstvím - islám. Zažil jsem dobu, kdy naprosto nevadilo, že muslimky u nás studující a žijící nejsou ošátkované nebo dokonce nepřipomínají neforemné balíky čehosi. Dobu, kdy muslimy nepohoršovaly křížky na krku, kostely a symboly jiné víry. Kdy nevadilo, že mají jen skromné motlitebny a mnohdy ani to ne, kdy neměli potřebu se zviditelňovat a okázale stavět na odiv svoji příslušnost k islámu, neurážely je naše svátky a tradice, naše chování, náš způsob života. Dobu, kdy se podřizovali pravidlům země do níž přišli, kdy nevyžadovali, aby se jejich svátkům a jejich zvyklostem přizpůsobovala ona země. A nyní? Začínají se i u nás (a to tady údajně žádní nejsou) projevovat přesně podle příručky "jak zavést islámskou ideologii po celém světě". Naše svátky, naše zvyky, naše tradice, naše kultura a basta. A vy, domácí jen čumte! 

Falešný humanismus škodí - pomáhat se musí s rozumem

Ne, nejsem choromyslný, rasově nadřazený a nesnášenlivý tvor, tvrdošíjně lpící na svém názoru a přesvědčení. Jsem jen někdo, kdo odmítá být zaslepeným pokrytcem, má otevřené oči a nerazí heslo - musíme i kdyby nás to mělo pohltit a zničit... Zamysleme se - je skutečnou pomocí importovat sem každého, ale absolutně každého, kdo si usmyslí, že prostě půjde za lepším životem? Někoho, kdo přichází s prosebně nataženou rukou, ale současně s naprostou neochotou přizpůsobit se dáné zemi a jejímu prostředí a klade stále vzrůstající požadavky? Někoho, kdo evidentně neuznává zemi, která jej přijala, její zvyky, zákony a tradice a bere je jen jako území určené k dobytí a obsazení? A přitom zcela zavírat oči před tím, že miliony lidí, z nichž alespoň části by peníze z odporného etnobyznysu, provozovaného hamižnými ziskovkami zachránily život, umírají těmito zcela opomíjeny. Že tomu tak není? Proč si tedy kupříkladu Francie, užívá blaha vyjímečného stavu, proč se z Itálie ozývají hlasy, že je to k neudržení, k čemu jakási obezřetnost a varování před útoky co ty zrůdné žvásty o tom, že na tohle si musíme zvyknout, že tohle je "daň za svobodu"? 

Že jsem demagog? Ale to vy rovněž, elitářští slunečníci, vy rovněž. Nebo snad máte nějaké zázračné řešení? Myslíte, že když do Evropy přijmeme miliardu příchozích, tak bědy tohoto světa pominou? Myslíte si, že když zakážete nenávist, tak tato čistě lidská emoce prostě zmizí? Jak prosté, jak jednoduché! Pak vy, kteří jste patrně rovni bohům, zakažte nemoci, zakažte násilí všeobecně, ne jen to z nenávisti, protože se vám to hodí do krámu, zakažte války a co víc, zakažte rovnou smrt! Čekám, že to spoustu hodných, láskyplných, tolerantních, humánně založených lidí popíchne, budou se nasírat a rozčilovat, cože jsem to za vola, co jsem za nelidu, za xenofobního a odporného nácka. Přímo tuším tu mobilizaci "druhé strany", tu spoustu nesouhlasných projevů, posuzování mého "mdlého rozumu". Ty poukazy na to, jak nás vlastně hodný Eurosojuz všechny živí a dotuje a kde bychom bez něj byli... 

Nejsme rasisté, jen používáme rozum

Ne, nejsme zlí, nejsme rasisté ani nějaké odporné nesnášenlivé zrůdy. Odmítáme bezhlavé přijímání kohokoli a právo je na naší straně. Nebo mi snad chce někdo namluvit, že když si pozvu do domu hosty a nakonec jich přichází víc a víc, až už v domě není k hnutí, tak je zcela běžnou praxí jednoduše je začít cpát k sousedům? Kdepak, chováme se normálně, přirozeně, jako lidé milující svoji zemi, své rodiny a děti. Jako lidé zodpovědní, kterým není lhostejno co se s jejich zemí stane v budoucnu.

A právě proto nechceme být těmi, kteří svým potomkům předají důsledky svých nezodpovědných činů stylem "po nás potopa"!

Ivo Morcinek, 23. 7. 2017

Další články, blogy, videa

Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
Na sociálních sítích se objevil důležitý text, proto ho vkládáme na stránky pro uchování a šíření. Vždy je důležité hledat souvislosti, kontexty a...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.