Ptáme se kandidátů na senátora - Ústí nad Orlicí, Blansko, Jihlava

V obvodu Ústí nad Orlicí kandiduje 7 politiků a odpověděli nám tři kandidáti. V Blansku kandiduje 9 politiků a odpověděli nám dva z nich. V Jihlavě kandiduje 9 politiků a odpovědělo nám šest z nich. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
26. 9. 2016 19:05 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/336

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí

Kandidují: 

Hlavová Soňa - SPO, Lipavský Jan - ANO 2011, Strnad Martin - Úsvit, Šilar Petr - KDU-ČSL, Vyšohlíd Antonín - KSČM, Zedník Jaroslav - TOP 09, Zelený Dalibor - ČSSD

Jan Lipavský - ANO, advokát  

Zjednodušená odpověď: ANO  - Na tuto otázku nelze odpovědět jednoduše ANO či NE. Osobně považuji pro ČR za nezbytné, aby  byla součástí širšího evropského prostoru. Za mne je nerozhodné, zda se bude jmenovat EU, nebo jakkoliv jinak. Považuji za důležité, abychom mohli těžit z výhod volného obchodu a volného pohybu osob. Na druhou stranu se mi vůbec nelíbí nadměrná unifikace, protože Evropa na ni není připravená. Jednotlivé národy jsou natolik rozdílné, že by si podle mne naopak měly zachovat svou jedinečnost a odlišnost. Samostatnou otázkou je drahá a přebujelá administrativa v Bruselu. Také se domnívám, že se EU přespříliš plete do věcí, které si má každá země řídit sama, sama o nich rozhodovat. Tedy jsem pro naše členství v nějakém typu hospodářského prostoru, ale současně mnohem větší samostatnost jednotlivých zemí.  

Zjednodušená odpověď: ANO - Pokud je dotaz myšlen ve vztahu k ČR, pak se nedomnívám, že by byl u nás islám nějak zvlášť propagován. V současné době u nás zatím není ani problém s uprchlíky z muslimských zemí. To se však může velmi rychle změnit a je třeba si uvědomit, že muslimové mohou přijít do ČR i ze západu. Česká republika je založena na křesťanských hodnotách a to by mělo být respektováno. Každý, kdo přijde do naší země, musí respektovat naše zákony, naši kulturu a naše tradice. Tedy pokud bych měl použít zjednodušený pohled: „Nemusíte chodit do kostela, ale mešity tu stavět nebudete“.   

Zjednodušená odpověď: NE - Já si zejména myslím, že děti mají být šťastné. Přirozeným prostředím pro šťastný život dětí je rodina a v rodinách by měly být děti vychovávány a v rodinném prostředí by měly žít a vyrůstat. Na druhou stranu jako právník vím, že racionálních důvodů pro odebrání dětí z rodin může být i více, než jen jejich týrání. Jde např. o případy výrazného zanedbávání péče o děti.  I v případě odebrání dětí z rodin by ale měli mít rodiče možnost restartu a získání dětí zpět.    

Soňa Hlavová - SPO, lékařka  

ANO – bohužel nám za dané situace nezbývá nic jiného, nežli v členství setrvat. Naše země nemá takový potenciál jako Velká Británie. Zbavili jsme se pod cenou všeho, coby nám dnes mohlo přinášet zisk. Vyráběli jsme lodě, lokomotivy, nákladní auta, traktory, letadla, zemědělské stroje, turbíny, porcelán, sklo, ocel. Vyváželi jsme investiční celky, v potravinách jsme byli soběstační. Dnes už nejme soběstační vůbec v ničem. Musíme poslouchat! Vždyť nás ta EU živí! Transformovali jsme svoji ekonomiku tak, že bez členství v EU se už neobejdeme. Sami si už nevyrobíme nic. Jsme levná pracovní síla pro nadnárodní korporace.  Za této situace bezhlavě žádat o vystoupení z EU, je nesmysl. Bylo by to hlavou proti zdi. Musíme se naučit vyhledávat možnosti a příležitosti, které nám EU poskytuje. Neplakat nad rozlitým mlíkem .  

Islám do Čech nepatří, islám zotročuje ženy, islám vytlačí ženy z veřejného života.  Musíme počítat s tím, že jakmile se zde usadí muslimské rodiny se  svojí extremní  porodností  bude muslimů přibývat geometrickou řadou. Obsadí veřejné instituce a my budeme v menšině. Zákony budou podle jejich práva Šaria a my jim budeme sloužit, přesně tak, jak  to vlastně dávno už mají psáno v koránu. Tedy nejen omezit propagaci, ale před islámem důrazně varovat!

Děti z ústavů jsou děti navždy poznamenané. To stigma odvržení vlastní matkou si pak nesou po celý svůj život. Stát by měl mít zájem pomáhat matkám, které se dostaly na šikmou plochu až tak, že zanedbávají svoje děti. Nevím, proč by stát nemohl poskytnout  ochranná křídla dítěti i jeho matce. Nejvíce ubližuje odloučení od vlastní matky. Odebrat dítě, umístit do ústavu by měla být až ta nejzazší volba a to ještě na co nejkratší dobu. Naši úředníci nechápou, že týden pro dítě je to samé, jako rok pro dospělého! Tolik peněz se utrácí za nesmyslné projekty. Též bych podpořila státní výživné a pěstounskou péči.

Antonín Vyšohlíd - KSČM, manažer  

ANO - Považuji za rozumné setrvat i nadále v EU, Brexit otevírá novou možnost změnit zakládací smluvy a s tím i dojednání nových podmínek. Musíme však vědět co chceme změnit a jak změnit Evropu. Britům vadila nemožnost se spolupodílet na rozhodovacích procesech EU. Otevírá se nová cesta k debatě "Je EU reformovatelná?" - za jakých podmínek? Dalším důvodem je to, že jsme pořád čistými příjemci, roční inkaso je cca 40 mld. Kč. Od roku 2021 bychom se měli stát plátci. Dotace výrazně pomáhají našim krajům, městům i obcím - infrastruktura, zdravotnictví, sport, životní prostředí, polovina dotací jde do zemědělství. To jsou pragmatické příklady proč setrvat v EU a jeden za všechny žijeme přece v jejím středu.

ANO - V současné době, kdy migrační vlny rozdělují Evropu a nově příchozí jsou převážně vyznavači Islámu a IS využívá tuto situaci k zastrašování, šíření paniky a teroristickým útokům, jsem pro omezení propagace Islámu. Je dokázáno, že v mešitách docházi k radikalizaci věřících, kteří pak organizují různé násilné akce. V jaké míře bych nechal na bezpečnostních složkách a expertech, kteří se touto problematikou zabývají a mají příslušné informace, podle kterých příjímají nutná opatření. Neupíráme nikomu vyznávat jakékoliv náboženství, ale v případě, že je to učení, které nabádá k potlačovámí druhých skupin, s tím samozřejmě nemůžeme souhlasit.

ANO - Stát má mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, neboť v rozhodovacích procesech je to právě lidský faktor, který může negativním způsobem zasáhnot do života
rodiny a způsobit nenahraditelnou katastrofu. Je nutno pečlivě zvažovat v těchto případech o pravomocích úředníků a pečlivě chránit práva rodiny a práva dítěte.

 

Volební obvod č. 49 - Blansko

Kandidují: 

Koudelová Mária - KSČM, Machač Jan - ODS, Míšenský Jiří - ANO 2011, Polák Ivo - ČSSD, Regec Jozef - SsČR, Sukalovský Drago - STAN, Šoltys Jiří - NáS, Štěpánek Robert - Úsvit, Vítková Jaromíra - KDU-ČSL

Jaromíra Vítková - KDU-ČSL, místostarostka

ANO

ANO

ANO

Jiří Šoltys - Národ sobě, technik  

Evropská unie je stejná jako oheň, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Zpočátku byla EU hřejivým ohníčkem, který mohl pomoci ve zvyšování životní úrovně, potírání korupce a prosazování pozitivních legislativních změn. Bohužel se však „tento ohníček“ vymkl kontrole a nyní se z něj stává ničící živel. Tedy jinými slovy, pokud bude EU pokračovat ve své současné politice, je nutno přehodnotit naše trvání v ní.

Nevidím jediný důvod, proč by měl být islám v ČR propagován. Jsme zemí s křesťanskou tradicí a nikdo zde žádnou propagaci křesťanství (na školách či jinde) neprovádí. Proč máme tedy propagovat něco, co nám není ani historicky vlastní. Na druhou stranu má každý z nás právo svobodné volby, čemu a v jaké míře bude věřit, při respektování základní zásady, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka. Je zde ale nutno podotknout, že odpověď na tuto otázku nelze ztotožňovat s řešením uprchlické krize.

Odebrat dítě rodičům má být ten nejkrajnější a nejvíc výjimečný prostředek. Pokud dojde k situaci, která má vyústit v odebrání dětí rodičům, je to zapříčiněno hlavně selháním rodinné politiky a přístupu státu ke svým občanům, kteří jsou tímto formováni. V prvé řadě je nutné zaměřit se na prevenci, motivaci a nápravu rodinných vztahů. Dovolím si zde citovat známého britského spisovatele G. Orwela – „…stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala…“ A je zapotřebí si uvědomit, že fungující rodina je tou nejsilnější zbraní.

 

Volební obvod č. 52 - Jihlava

Kandidují: 

Faltus Zdeněk - ANO 2011, Chloupek Rudolf - ČSSD, Kolář Milan - SZ+TOP09, Kučírek Zdeněk - Moravané, Nápravník Jiří - KČ, Paul Petr - SPD, Stehlík Michal - KDU-ČSL, Vrzalová Helena - KSČM, Vystrčil Miloš - ODS SNK ED SsČR STO

Jiří Nápravník - Koruna česká, vyšetřovatel  

Ne, netrval bych na členství. Myšlenka EU je to zajímavá, ale řešení vázne. Současná podoba s byrokraty v Bruselu už naštvala Angličany. Pokud se přístup "Bruselu" a dnes i Berlína nezmění, tak EU nemá šanci na dlouhodobou existenci.

Ano, i když o nás říkají, že jsme národem ateistů, tak jsme od svých předků převzali mnoho křesťansko-židovských tradic. Vánoční stromeček, pomlázká, v létě slečny v minisukních, tyto a další jsou symboly a tradice, které musí respektovat každý cizinec, který by se chtěl usadit na Vysočině nebo kdekoliv jinde v České republice.

Ano, přístup úředníků je velmi často bezcitný a striktně úřednický (slušně řečeno). Mám osobní smutnou zkušenost s OSPOD a soudem ve věci styku otce se syny. Několik let po rozvodu fungovalo mé setkávání s Kubíkem a Matýskem v pohodě. V létě 2014 začala bývalá manželka dělat obstrukce a navádět Kubíka a Matýska proti mně. Od té doby mám spoustu absurdních setkání s OSPOD kde mi řekli, že rozsudek (a povinnost řádně připravit děti na setkání s otcem) je pouze informativní a musejí brát ohled na možnosti matky. Soudkyně dvakrát vydala rozsudek o úpravě mého styku s Kubíkem a Matýskem a dvakrát jej Krajský soud zrušil jako rozsudek mimo zákon, který nic neřeší. Za ty dva roky byly vypracovány dva znalecké posudky, ve kterých je uvedeno, že matka přenáší svoji nenávist k otci i na děti a dále je tam uvedeno, že kluci mají stále k otci vstřícný vztah a on  je schopen je mimo jiné i citově obohatit.  Nejsem zastánce "střídavky" děti musejí mít svůj domov, ale můj pohled na OSPOD a podobné úřady je velmi nedůvěřivý. Mimochodem vedle dalších témat (dálniční mýto, vzdělávání zdr. sester, zaměstnávání starších lidí, atd.) , tak i Kubík s Matýskem jsou důvod proč kandiduji do Senátu a chci řešit problém s OSPOD a soudce, který nadržuje jedné straně ze shora. Navíc postupně se dovídám, že problémy s OSPOD nemám pouze já.

Michal Stehlík - KDU-ČSL, historik

Dovolte mi dve poznamky na okraj : predne nepovazuji za standardni, ze se pod Vas mail nikdo nepodepise - je tedy anonymni. Dale jen obecny povzdech, ze nastvani je pochopitelna lidska reakce na udalost ci situaci - jako baze programu to musi byt vcelku frustrujici a mate muj soucit.

ma smysl byt v EU a snazit o jeji promenu

ohledne propagace islamu mame snad nejaky pravni rad, ktery plati a nejsem si jist, zda si nepletete islam s islamismem

Ohledne odebirani deti nevim, co otazkou vlastne myslite, mam za to, ze zakony jsou v tomto ohledu v poradku. 

Miloš Vystrčil - ODS, senátor  

Považuji za rozumné EU reformovat.

Nejsem pro propagaci islámu.

ANO

Zdeněk Faltus - ANO, lékař  

ANO

ANO - podpořím zákaz bohoslužeb, stavbu mešit a shromažďování- za projevy  extremismu bych nemilosrdně deportoval.

ANO - osobně bych více intervenoval v Norsku proti Bernevernet

Rudolf Chloupek - ČSSD, primátor  

ANO

ANO - Islám není v této zemi historicky běžné náboženství. Kromě občanů s původem v zemích, kde je většinovým náboženstvím se k němu hlásí jen několik desítek (možná stovek) konvertitů. Z toho mi vyplývá, že je sice věcí každého, k jakému náboženství se hlásí, neměl by však klást požadavky, které jsou v rozporu s většinovou kulturou a zvyky hostitelské země. Pokud je menšina početně výrazná, je možné připustit např. vzdělávání, ale v souladu s legislativou země (tak např. funguje vzdělávání Poláků ve školách s polským vyučovacím jazykem, nebo v našich církevních školách. Určitě to nezakládá právo na chování, oblékání atd., které je v rozporu s legislativou, případně provokovat odlišnými zvyky a agresivně je prosazovat. 

ANO

Zdeněk Kučírek - Moravané, důchodce  

Ne - netrvám na členství

Ano, je třeba více podporovat místní tradice a kulturu

Ne, děti se samy neubrání ovšem nesmí se to zneužívat

 

Komentář Naštvanýách matek

Opět se mezi kandidáty našel "moudrý" muž, který zpochybňuje naše naštvání. Máme přece jako slepice někde hnízdit a nechat si vysvětlit svět od moudrých mužů. Od takových ,kteří neví nic o tom, jak destruktivně působí stát ohledně omezování rodičovských práv a trvají na tom, že islám je neškodný, protože přece zdrojem terorismu je islamismus. takové rady si strčte za klobouk a my takové kandidáty nedoporučujeme volit. 

Situace s OSPODem je velmi vážná, protože ze zoufalství dokonce lidé kandidují do senátu ve víře, že jim to pomůže nějak řešit jejich problém s péčí o děti. Dokazuje to jeden z kandidátů, který se s námi dělí o svůj příběh. Smutné.

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.