Ptáme se kandidátů na senátora - Praha 11, Praha 10, Praha 6

V obvodu Praha 11 kandiduje 13 politiků a odpověděli nám tři kandidáti . V Praze 10 kandiduje 10 politiků a odpověděl nám jeden. V Praze 6 kandiduje 10 politiků a odpověděli nám dva. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
20. 9. 2016 11:16 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/333

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 19 - Praha 11

Kandidují: 

Čunátová Jana - KSČM, Hannig Petr - Rozumní, Hollerová Věra - KSČ, Kos Ladislav - KDUSZ+HPP11+Pir, Koukal Jan - SsČR, Lepš Jakub - TOP+STAN, Příhodová Věra - SPD, Skovajsová Miroslava - 59 ČSSD, Sýkora Petr - JM-ND, Šorfová Marta - ODS, Vacek Martin - 44 HOZK, Válková Helena - ANO 2011, Vilímec Vlastimil - HPP

Petr Hannig - Rozumní, skladatel a producent      

NE pokud v EU nezvítězí proud zdravého rozumu.

NE pokud budou stále určovat směřování EU takoví politici jako Martin Schultz, Jean Claude Juncker, Angela Merkelová, Françoise Hollande,Tusk apod. Pokud ovšem otěže EU vezme do svých rukou Marine Le Pen, Geert Wilders, AfD, Victor Orbán..... tak ANO, protože miluji Evropu takovou jakou jsme ji znali. Nakonec mé názory jsou jasně prezentované na: hanig.blog.idnes.cz ANO, pokud se zvýší nátlak na většinovou veřejnost, aby respektovala úkazy neslučitelné s vývojem evropské civilizace. Osobně nejsem zavrhovatelem jakéhokoliv náboženství, ovšem cizorodé náboženství nesmí ukrajovat svobodu většinové společnosti

ANO Souhlasím

Ladislav Kos - Hnutí pro Prahu 11, OSVČ   

ANO, členství má pro ČR stále ještě více výhod než nevýhod

ANO

ANO, neboť odebrání dítěte rodičům považuji až za poslední, krajní možnost řešení vztahu rodiče - dítě

Marta Šorfová - ODS, pracovnice úřadu Prahy 11   

Pokud se urychleně nepodaří EU reformovat, je její stávající projekt neudržitelný. Nyní je vhodná doba se o reformu spolu se stejně smýšlejícími státy pokusit a nesmí se to odkládat!  Okamžitá izolace jen samotné ČR od EU by nám neprospěla. Naší zárukou v této době je česká koruna!

Omezení propagace islámu bych rozhodně podpořila. Už jako starostka Prahy 11 - Jižního Města (2002-2006) jsem zásadně nesouhlasila se záměrem výstavby mešity na JM! Místo toho se stavěl kostel Matky Terezy.

Ano, plně souhlasím s tím, že odebírání dětí rodičům nesmí být zneužíváno žádnou státní ani nestátní institucí ! Týrání dítěte (fyzické i psychické) musí být vždy bez jakýchkoliv pochyb prokázáno!!! Vždy musí jít o zájem dítěte, pro které je důležitá fungující vlastní rodina. 

 

Volební obvod č. 22 - Praha 10

Kandidují:

Bartoňová Pálková Irena - ODS, Cabrnochová Ivana - SZ+ČSSD, Holubář Jiří - TOP+STAN, Hőrl Josef - ČSNS2005, Chmelová Renata - KDU+Pir+DPD+LES, Kislingerová Eva - ANO 2011, Koranda Miroslav - Patrioti ČR, Nedělkova Ludmila - KSČM, Schwarz Zdeněk - HPP, Slováček Antonín - SsČR

Eva Kislingerová - ANO, náměstkyně primátorky   

ANO, ale nikdy nevidíte do budoucnosti

NE Listina základních práv a svobod zaručuje všem praktikovat jejich náboženství, jsme sekulární země a není důvod podporovat to či jiné náboženství.

ANO

 

Volební obvod č. 25 - Praha 6

Kandidují:

Bělohradský Václav - SZ+ČSSD, Danda Bedřich - SsČR, Dvořák Jaroslav - SPO, Franěk Pavel - KSČM, Harapes Vlastimil - ANO 2011, Hušák Aleš - NEZ, Růžička Jiří - TOP+STAN, Solis Daniel - SPRRSČ M.Sládka, Stárek František - ODS, Šalek Martin - ŘN

František "Čuňas" Stárek - ODS, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů

ANO - Drobení střední Evropy by bylo vodou na mlýn ruskému medvědovi.

Ne. Úroveň propagace je i tak nízká. Neobávám se, že by zasáhla českou populaci.

ANO - Už žádný norský Barnevern.

Martin Šalek - Řád národa, tiskový mluvčí nemocnice Bulovka  

Za podmínky změny vztahů a respektování svrchovanosti ČR ano.

Ano. Není možné pasivně sledovat kázání imámů v ČR, jak nabídají k nenávisti těch, kteří neuznávají Alláha, není možné tolerovat zavádění islámského práva v ČR, není možné tolerovat nošení burek a nikábů v nemocnicích nebo školách. Navíc je bezpodmínečně nutné navýšit kontrolní činnost nad praktikováním náboženství, především s ohledem na šíření nenávisti, násilí či lidské nerovnoprávnosti v souladu se stávající legislativou, která je pro tuto činnost naprosto dostačující. Základním předpokladem kontroly a prevence je odebrání povolovací a kontrolní činnosti z jurisdikce Ministerstva kultury ČR a její přesunutí do správy Ministerstva vnitra ČR, které je k této činnosti svými službami jednoznačně více erudované. 

ANO

 

Komentář Naštvaných matek

V Praze si kandidáti na nějakou snahu komunikovat s voliči ani nehrají. Odpovědělo jen šest(!!!) kandidátů z 33. Že by to bylo tou Prahou? O to větší respekt těm, kteří odpověděli. A snad jen malá poznámka - úroveň propagace islámu v ČR je nízká a proto ji netřeba omezovat? Toto je mírné nepochopení situace v ČR. Propagace ve školách, náklonost médií, vstřícnost představitelů vlády a státní moci zaručují islámu solidní pozici, z které mohou růst. Připomínáme třeba soud s paní ředitelkou Kohoutovou, která si jen dovolila klást na zahraniční studentky stejné požadavky jako na ostaní studující. Tento soud je minimálně alarmující.

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.