Ptáme se kandidátů na senátora - Mělník, Ústí nad Labem, Liberec

V obvodu Mělník kandiduje 10 politiků a odpověděli nám čtyři kandidáti . V Ústí nad labem kandiduje 10 politiků a odpovědělo nám šest z nich. V Liberci kandiduje 9 politiků a odpověděli nám tři. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
25. 9. 2016 13:09 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/334

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 28 - Mělník

Kandidují: 

Černý Svatopluk - DSSS, Holeček Petr - STAN, Huml Stanislav - ČSSD, Karen Igor - ANO 2011, Kobza Jiří - SPD, Mach Martin - SZ, Matějka Pavel - SPRRSČ M.Sládka, Štefek Zdeněk - KSČM, Vrecionová Veronika - ODS, Zavadil Petr - Svobodní

Petr Holeček - TOP09/STAN, starosta   

ANO

ANO, v takové míře, aby byly nadále zachovány principy a hodnoty  naší evropské kultury.

ANO

Zdeněk Štefek - KSČM, krajský radní  

NE  (TRVAT určitě ne, to ale neznamená, že jsem proti přirozené integraci, jen mám od počátku velké výhrady k EU, k její podstatě, institucím, mechanismům, směřování, důležité však je i rozvíjet alternativy)

ANO – hranicemi jsou meze našeho právního řádu a naše přirozené kulturní prostředí

ANO

Petr Zavadil - Svobodní, živnostník

NE

ANO. Česká republika je sekulární stát, který má zabránit tomu aby byla upřednostňována nějaká náboženská víra. Víra nebo příslušnost k církvi je osobní záležitostí každého občana, a tato by neměla mít vliv na chod obcí, měst, krajů i celé země. Pokud někdo vyzývá k utlačování práv občanů pod jakoukoliv záminkou, měl by být stíhán dle zákonů ČR.

ANO

Svatopluk Černý - DSSS, místopředseda strany

NE

NE - v žádném případě, požaduji úplný zákaz

NE, o důvodech pro odebrání dítěte rodičům by se mělo rozhodovat v souladu s platnou legislativou - zákonem o rodině, o sociálně právní ochraně dítěte,  Úmluvou o právech dítěte

 

Volební obvod č. 31 - Ústí nad Labem

Kandidují:

Doubrava Jaroslav - S.cz, Hausenblas Martin - SZPirátiJsmePRO, Holešovský František - ANO 2011, Körner Stanislav - KSČM, Kůstka Petr - NK, Madar Jiří - UFO, Štefl Vítězslav - ČSSD, Tajchnerová Ilona - TOP 09, Tvrdík Jan - ODS, Vandas Tomáš - DSSSNFNSocČÚNL

Tomáš Vandas - DSSS, předseda strany  

NE

ANO - zákazem činnosti organizací propagující islám.

ANO

Jan Tvrdík - ODS, zastupitel   

ANO

Pokud islám neprojde zásadní reformou, jakou v minulých letech prodělalo katolické náboženství, je nemožné, že by tu s námi v multikulturní společnosti mohl bez problémů existovat. Islám všude v Evropě ukazuje, že v současné době toho není schopen. Takže odpovídám ANO, jsem pro omezení jeho propagace v ČR.

ANO

Jaroslav Doubrava - Severočeši, senátor 

NE

ANO - Absolutně. To je něco, co v naší kultuře a zřízení nemá co dělat. Oni ve svých zemích také nedovolí šíření naší kultury, našeho náboženství, našich zvyků.

ANO

Jiří Madar - Ústecké fórum občanů, náměstek primátorky  

Ano, ale je třeba být tvrdší při vyjednávání národních pozic, nepodléhat tlaku na přijímání nesmyslných kvót a legislativy a zabránit bujení byrokracie.

Ano. Schvalování všech násilných akcí islamistických skupin musí být trestným činem. Islám, jako náboženství, není problém, ale některé jeho projevy a symboly už ano. Jakékoli náboženství je osobní věcí každého občana a nevidím žádný důvod proč propagovat zrovna islám, hlásající nadřazenost věřících, věčný boj a podřadnou roli žen. 

Ano. Kromě týrání by ale měl stát zasahovat v případech zneužívání dětí pro trestnou činnost (krádeže, prostituce).

Ilona Tejchnerová - TOP09, advokátka 

Ano, jsme malá země a zcela nepochybně potřebujeme patřit do uskupení a spolupracovat. Pochopitelně bychom měli prosazovat naše zájmy, ovšem setrvat bychom měli. 

Na takto formulovanou  otázku neumím odpovědět, protože se domnívám, že k vědomé propagaci islámu nedochází. Nejsem pro propagaci žádného náboženství. To by vždy mělo být intimní věcí každého věřícího. Rozhodně bych omezila šíření islámu tak, jak k tomu dochází nyní, tj. imigrací, která je neřízená, velmi špatně kontrolovaná. Každá humanitární pomoc musí s sebou nést jasný požadavek - zachování výsostných práv hostitelských zemí a hostitelskou zemí zůstat. Ani USA nepřijímá cizince snadno. Ten zůstává v jejich zemi hostem velmi dlouho, někdy celý život. Myslím si, že dosud praktikovaná otevřenost Francie, Německa a některých dalších zemí nepřinesla očekávaný výsledek. Ba právě naopak. Naše středoevropanství je velmi cenné a měli bychom ho důsledně chránit

Samozřejmě každé vměšování do soukromí a do svobod občanů by mělo být jen na základě zákona a velmi pečlivě prověřených podmínek jeho aplikace. Jako advokát nemohu souhlasit např. se soudními  rozhodnutími, která se začínají objevovat, ve kterých jsou děti umisťovány do ústavů proto, že nechtějí ke druhému z rodičů. Na druhou stranu je pro mne neuvěřitelné, kolik lidí se setkají s týraným dítětem než dojde k prověření, k zásahu. Oba extrémy jsou špatně. Barnevernet rozhodně není cestou pro ochranu našich děti!!

Vítězslav Štefl - ČSSD, ředitel střední školy   

NE – ale dovolte komentář. V této podobě, jak se prezentuje EU, ji vnímám jako euroskeptik. Je zřejmé, že státy Evropy by měly mezi sebou komunikovat, ale to, jak se arogantně chová Brusel, je vyloženě špatně.

ANO. Jako křesťan jsem zásadně proti importu islámu do naší vlasti a do Evropy vůbec. Naše civilizace vyrostla na křesťanských hodnotách a ty si musíme bránit. Islámu jde o světovládu, vstřícnost politické korektnosti Evropy vnímá jako slabost. Podle toho se přistěhovalci i tak chovají. Jsme pro ně jen nevěřící psi a vždy tak budeme jimi bráni – to nezmění činnost žádných neziskovek či nastavených školení apod. Nevěřím také, že celý problém migrace je řízen tzv. Islámským státem. Vidím za tím USA a nadnárodní korporace.

ANO

 

Volební obvod č. 34 - Liberec

Kandidují:

Bufková Rychecká Martina - ODS, Canov Michael - STAN+SLK, Černý Petr - NOS, Havelka Jaroslav - KSČM, Hromádka Peter - TOP 09, Korytář Jan - Změna, Ploc Pavel - ČSSD, Vajnerová Lidie - NBPLK, Vávra Marek - ANO 2011

Martina Bufková Rychecká - ODS (nestraník), jednatelka firmy  

ANO - EU je potřeba změnit ve společenství států s otevřeným trhem pro obchod, pro volný pohyb lidí a kapitálu bez extrémního byrokratického zatížení pro jeho občany. Federalistické směřování EU a zvyšování centralizace moci je slepou uličkou. Současné otřesy unie, způsobené její přebujelou byrokracií, ale nyní také uprchlickou krizí, spolu se vzestupem radikálního islámu, referendem ve Velké Británii a dalšími aspekty, nám dávají prostor tyto změny prosadit. Vystoupením z EU bychom se naopak dostali do izolace a byli vystaveni vlivu Ruska v mezinárodním prostředí, a proto musíme pracovat na změně modelu EU. 

ANO - Islám se, stejně jako jiná náboženství, štěpí do řady větví dle výkladu, mnoho z nich je k ostatním vírám i nevěřícím netolerantní a podporují agresivitu a nenávist mezi lidmi. K nim by se mělo přistupovat stejně, jako k nenávistným ideologiím, mezi které patří např. nacismus a s ním spojený antisemitismus.  Jsme společnost založená na křesťanských principech, a proto nějaká výrazná propagace islámu v naší společnosti nemá místo.  Je třeba zastavit postupnou islamizaci Evropy a v naší zemi takovou situaci nikdy nedopustit. Na druhou stranu máme svobodu slova, kterou je třeba respektovat. Víme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, toto chápání evidentně mnohé skupiny vyznavačů islámu nerespektuj, což je zcela nepřijatelné.

ANO

Peter Hromádka - TOP09, lékař  

ANO - dejte si na misku vah setrvání v EU a případný czexit a stále je výhodnější pro nás členství v unii

Pokud si zvolí kterýkoliv občan islám jako náboženství a bude dodržovat Korán a žít v míru je to jen a jen jeho věc. Pokud někdo zneužije myšlenky islámského náboženství, bude propagovat nenávist a podněcovat k násilí je to trestný čin. Rizikové skupiny by měli být monitorovány tajnými službami (a islamistické hnutí obecně v Evropě rizikovou skupinou je). Nutno si uvědomit, že ekonomická podpora islamistickému hnutí státy Evropské unie v dnešní době existuje. A to 2 způsoby: nadstandardní podpora migrantů (srovnáno např. s místní nezaměstnanou populací), kdy část těchto financí může být dále odváděna až radikálním složkám islámu. Další způsob vychází z našeho Evropského rovnostářství. Pokud si zaregistrujete náboženství, tak je jedno, zdali islám nebo kterékoliv jiné, dostáváte podporu od státu dle počtu " oveček". Může vzniknout situace, kdy stát EU vlastně financuje některé Imámy, kteří pak radikalizují druhé. Na druhou stranu vyvarujte se obecně házení všech do jednoho pytle. Naše poskytovaná podpora by měla být nasměrována pro obyvatele z válkou trpících oblastí, migranti by měli být důkladně prověřeni a povinni dodržovat zákony ČR. Po vyřešení konfliktu v domovských zemí, by jim mělo být urychleně pomoženo s repatriací zpět. Nad veškerou pomocí a humanitou by ovšem měla rezonovat bezpečnost vlastního obyvatelstva.

ANO - (norský Barnevernet stačí...)

Michael Canov - Starostové, starosta   

Nedokáži odpovědět tak jednoduše. Respektivě zatím ANO, ale pokud půjde vývoj takovým postupem jako dosud (byrokracie EU, pohrdání názory malých zemí a především naprosto nevzládnutá situace ve věci uprchlíků) tak nevylučuji v budoucnu ani změnu odpovědi na NE.

ANO V žádném připadě nechci propadat či vyvolávat hysterii, nicméně skutečností bohužel zůstává nebezpečí islamizace Evropy. Chci ze své pozice přispět k tomu, že se stávající islámská menšina v naší vlasti nebude zvyšovat.  

ANO

 

 

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.