Ptáme se kandidátů na senátora - Karlovy Vary, Most a Plzeň-město

V obvodu Karlovy Vary kandiduje 8 politiků a odpověděli nám tři. V Mostu kandiduje 7 politiků a odpověděl nám jeden. V Plzni-město kandiduje 8 politiků a odpovědělo nám sedm - což je rekord. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
14. 9. 2016 17:47 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/331

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 1 - Karlovy Vary

Jiří Brdlík - ODS, lékař   

ANO

Každý člověk má právo na svobodu vyznání, ale jeho víra nesmí omezovat či dokonce ohrožovat ostatní společnost

ANO

Eduard Frisch - SNK1, starosta obce  

ANO

ANO - islám a mešity do České republiky nepatří.

ANO

Pavel Čekan - ČSSD, starosta   

Pokud by EU i nadále trvala na svých požadavcích, tedy kvót v otázce migrantů a nerespektovala názory jednotlivýchčlenských zemí, které mají i právo VETA, podporoval bych ukončení členství v EU

Můj osobní názor na islám je, že pokud by islamisté v rámci integrace v Evropě svoji vírou poškozovali tradiční principy života v Evropě např. křesťanství apod. podpořil bych omezení vlivu islámu, případně až po jeho zákaz

Na tuto otázku není tak jednoznačná odpověď, ale určitě by stát měl maximálně zvážit důvody odebrání dítěte, právě s ohledem na zabránění případně dalšího fyzického a psychického týrání.

Volební obvod č. 4 - Most 

Ota Zaremba - DSSS, bývalý vzpěrač   

NE

ANO - zakázat všechny organizace propagující islám

ANO

Volební obvod č. 7 - Plzeň-město

Marcel Hájek - ODS s podporou KDU.ČSL, lékař   

V tuto chvíli dávám přednost setrvání v EU bez přijetí eura a to i přesto, že já a moje rodina jsme nehlasovali v referendu pro vstup do EU. Kostky ale byly již vrženy a nyní je lépe EU kultivovat, iniciovat zrušení zhoubné Lisabonské smlouvy, zabránit krokům EK, ER a EP, vedoucím k vytvoření evropského superstátu a nastolit pravý princip subsidiarity, tolik před referendy v jednotlivých zemích slibovaného. Jako matkám Vám dám tento příklad - pokud e jednou rozhodneme mít dítě (a občané ČR tak v referendu rozhodli pro "dítě" EU), které teď ale závažně zlobí, je protivné a leze nám na nervy, není dobrým nápadem ho ihned umístit do dětského domova či zabít, je vhodnější se intenzivně starat o jeho mravní usměrnění. Na druhou stranu se ale domnívám, že se současným vedením orgánů EU (pány Schulzy, Junkersy a jim podobnými) to nepůjde a bude-li současná situace trvat i v roce 2017, budu to chápat jako naprostou a "neodstranitelně zažranou" aroganci Bruselu a pak i já budu na straně propagátorů "Czexitu".

Nemám pocit, že by byl v naší zemi islám nějak propagován, spíše naopak. Jeho propagaci bych považoval za nešťastnou a byl bych proti, ale jak píši, myslím, že propagace islámu u nás nehrozí. Na druhé straně bych zde žijícím muslimům, často již více, než 50 či 60 let, nebránil ve svobodném soukromém vyznávání své víry, bohatě mi dostačuje to, že tito naši spoluobčané ctí a dodržují naše pravidla hry a naše hodnoty. O nikom z nich jste jistě v negativním smyslu nikdy neslyšely a je jich tu přes 20 000 rodin, ani o nich téměř nevíme. Islám nepropagují, naopak často spíše venku propagují naši kulturu a naši zem.

Ano, tady souhlasím, nerad bych se zde dočkal praxe norského Barnevernetu, myslím si, že odebrání dítěte je snad kromě smrti dítěte tím nejbolestivějším a nejméně humánním stavem. Jistě je to nutné v případech prokazatelného týrání, sexuálního zneužívání či prokazatelného zanedbávání dítěte, tam je to v jeho zájmu. Ale i to se musí vážit na lékárenských vahách, tedy státní orgány si musí být zcela jisty v příčině svého rozhodnutí a nepostupovat tak, aby to končilo sebevraždou jednoho z rodičů, jako se nedávno stalo a zpětně se pak zjistilo, že příčina jeho obvinění nebyla prokázána.

Dagmar Terelmešová - ČSSD, senátorka   

ANO

ANO, ale v naší zemi žádná masivní propagace islámu neprobíhá. Rozhodně nepodporuji výstavbu mešit. To byla otázka, se kterou jsem se setkala už před šesti lety. 

ANO  

Miloslava Rutová - ANO, poslankyně  

ANO

ANO - Jsem proti veškeré propagaci všech náboženských směrů. Náboženství si má každý jedinec zvolit na základě své víry a nikoli z důvodů nějakých marketingových akcí. 

ANO

Jan Rejfek - KSČM, bývalý starosta  

Osobně jsem byl vždy proti a pro členství jsem nehlasoval. Přílišná byrokracie a diktát nám svazuje nohy a ruce. Jsem jednoznačně proti členství. Tedy NE!!!

Určitě ano. Domnívám se, že základní informace by se měli zejména mladí lidé dozvědět ve škole. Islám je zcela jiná kultura pro nás nepřijatelná, stejně tak jako pro ně kultura naše. Tedy ANO!!!

Stát musí dbát podobně jako rodiče výchovy dětí a to především v jejich zájmu (ale i našem zájmu). Složitost dnešní doby spočívá ve vymezení hranic fyzického a psychického týrání. Jestliže někoho pohladím a zůstane mu modřina, nebo mu dám facku a teče mu krev z nosu, jsou to vše výchovné prostředky? Tedy zatím ANO!!!

Pavel Havlíček - Strana soukromníků, majitel řeznictví   

NE - V současné, socialisticky koncipované, EU není nejen rozumné, ale je to dokonce velmi škodlivé. Nejen z ekonomického hlediska, ale i z pohledu obrovské devastace morálky. Tak jako není možné reformovat socialismus na národní úrovni, nelze reformovat socialismus ani na nadnárodní

ANO - V případě islámu se nejedná o „zákaz myšlení či víry“. Jde o zákaz šíření a propagace ideologie, vnějších znaků, podpory od státu. Islám není náboženství, jak jej chápe naše společnost, ale komplexní ideologie řízení společnosti, která náboženství používá pouze jako doktrínu. Transcendenci, kterou je definováno právě náboženství, překračuje souborem právních norem Sharia'h a vzájemnou neoddělitelností. Na delší popis zde není prostor, ale Islám je velmi komplikovaný pojem.

ANO - Děti nejsou majetkem žádného státu na světě. Děti jsou pokračováním života svých rodičů a rodiče mají svrchované právo na výchovu svých dětí. Pokud je toto právo účelově zaměněno za státem svěřenou povinnost a následně odebíráno rozhodováním úředníků, jedná se o neuvěřitelné násilí. Jen a pouze soud má právo rozhodovat o tak závažné věci, jako je omezení či odebrání rodičovských práv.

Jiří Dort - TOP09/STAN, lékař   

Členství ČR v EU: zde je moje odpověď jednoznačná: Ano

Já této otázce nerozumím a tak odpovědět nemohu.

Otázka ohledně syndromu týraného a zanedbávaného dítěte. Jde o nanejvýš delikátní záležitost, která musí být posuzována individuálně a s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Martin Koller - Úsvit, vojenský analytik  

Podle mého názoru pozitiva vyplývající z členství naší republiky v EU jsou menší, než negativa z tohoto členství vyplývající. Podle mého názoru není pravda ani to, že na tom finančně vyděláváme, protože se zamlčuje řada výdajů a negativních finančních efektů vyplývajících z našeho členství, případně z všemožných projektů, jejichž tvůrci se na EU odvolávají. Závěrem bych dodal, že současná EU není reformovatelná, protože tamní nevolení komisaři, stejně jako poslanci a 60 000 úředníků budou bránit svoje koryta na život a na smrt.

Vzhledem k tomu, že současný islám je značně deformovaný a jeho praxe se zásadním způsobem liší od teorie, přičemž korán z ní tvoříé pouze několik procent celkového objemu,, navrhl bych, aby kterýkoli muslim přecházející hranici EU, případně naší republiky podepsal reverz, že nesouhlasí s agresivním učením saláfismu a vahábismu a rovněž neuznává právo šaría, které je v rozporu s právem evropské unie a zároveň se zavázal, že nebude prosazovat porážky halal a konzumaci takto získaného masa, bude aktivně potlačovat nošení islámských symbolů z hlediska oblečení a nebude obracet na islám osoby v této zemi. Při porušení by následovalo zkrácené soudní řízení a deportace jeho i celé rodiny (i v případě, že by získal naše občanství, které by v rámci soudního řízení byl zbaven) s doživotním zákazem pobytu pod trestem doživotního vězení.

To odebírání dětí je velmi složitá záležitost, která byla v předlistopadovém období řešena inteligentněji, než v současnosti. Týrání je jednoznačné. Potom je zde otázka akutní nouze, kdy matka či rodina není schopna dítě zajistit ani z hlediska základních potřeb. To není záměrné týrání, ale porušení odpovědnosti například v rodinách gamblerů, nebo narkomanů. Na druhé straně bych neodebíral děti početným rodinám, které si udělaly bussines z pobírání všemožných dávek a když jim děti zrovna nevynášejí, tak je hodí na krk státu. Naopak bych je trestal ovšem nikoli fešáckou dovolenou ve věžení, ale snižováním dávek, nucenými pracemi a všemožným znepříjemňováním života. Za důležité kriterium z hlediska rodiny a jejích dětí bych považovat otázku, zda je taková rodina zárukou výchovy civilizovaného a užitečného občana. Pokud nikoli, jakoukoli pomoc bych anuloval. Rozhodně by nemělo docházet ze strany státu k tomu, aby bylo odebírání dětí zneužíváno k jejich předávání do adopce, jako finanční kšeftu, nebo dokonce možným pedofilům pod záminkou, že jsou bohatší, než biologiští rodiče. Pokud mají pedofilové a jejich přátelé tak rádi děti, mohli by platit speciální daň na podporu propulační politiky. 

 

Komentář Naštvaných matek

Prosím, všímněte si, kdo pochopil zadání otázek a také podle toho zadání odpověděl - ano nebo ne a u druhé otázky krátký komentář. Zvládlo to jen pět odpovídajících a potěšující je, že se to podařilo oběma zástupkyním něžného pohlaví. Ještě jednou chválíme Plzeň, kde kromě jednoho kandidáta odpověděli všichni kandidáti.

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.