Ptáme se kandidátů na senátora - Jičín, Kutná Hora, Pardubice

V obvodu Jičín kandiduje 7 politiků a odpověděli nám dva kandidáti. V Kutné Hoře kandiduje 6 politiků a odpověděli nám čtyři z nich. V Pardubicích kandiduje 10 politiků a odpovědělo nám pět z nich. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
25. 9. 2016 17:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/335

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 37 - Jičín

Kandidují: 

Beranová Věra - KSČM, Czernin Tomáš - TOP+STAN, Doležal Ivan - ODS, Dryml Vladimír - Úsvit, Fiala Jiří - Rozumní, Malý Jan - ANO 2011, Táborský Josef - ČSSD

Tomáš Czernin - TOP09, místostarosta a lesník  

Ano. EU je společenství států, které v Evropě garantuje mír nebývale dlouhou řadu let. Vznikla na základě poválečného mírového étosu evropských demokratů, kteří se rozhodli, že už nikdy nepřipustí opakování válečných hrůz. Že je Unie také mimořádně úspěšné ekonomické společenství, to je vítaný vedlejší efekt spolupráce a míru. My můžeme v tomto společenství suverénně spolurozhodovat, což je v naší historii víc, než jsme doposud mohli dosáhnout. Řeči o vystoupení z EU považuji za nebezpečnou populistickou rétoriku krátkozrakých národovců, přesto, že připouštím, že byrokracie některých bruselských úředníků (ne volených zástupců) mnohde přestoupila únosnou mez a Evropská unie by si tedy zasloužila reformy.

NE. Islám je státem uznané náboženství, nelze proto dost dobře bránit jeho propagaci. Je však na místě ujišťovat se, že islámské komunity nesměřují k extremismu.

ANO. Sledování případů týraných dětí by ale mělo být velmi pečlivé. Jak ze strany lékařů tak i pedagogů či jiných osob, které přicházejí s dítětem do styku. Stát musí garantovat bezpečnost těch, kteří si ji sami vymoci nemohou. Součástí je také důkladná osvěta směrem k rodičům, stejně jako k ostatním lidem v okolí dětí, že upozornit na podezření z týrání není nevhodné zasahování do rodiny, ale naopak ochrana případně týraného dítěte. 

Josef Táborský - ČSSD, senátor   

ANO

ANO - zásadním způsobem

ANO

 

Volební obvod č. 40 - Kutná Hora

Kandidují:

Bochníčková Lenka - KSČM, Strnad Jaromír - ČSSD, Šanc Ivo - STAN, Špaček Radim - KČ, Špičák Julius - ANO 2011, Vodička Milan - ODS+Svob+SsČR

Lenka Bochníčková - KSČM, zastupitelka obce 

Moc si vážím toho, že jste mne oslovily. Jsem členka skupiny Naštvané matky. Já jsem opravdu moc naštvaná matka a žena. Jsem odhodlána něco dělat pro své spoluobčany. Své děti, prostě pro normální lidi v této zemi.

Ne. Považuji za velmi rozumné co nejrychleji vystoupit z EU. Proč by nám měl někdo radit, kam máme své vlastní peníze investovat? Živit všechny ty parazity, kteří se živí na přerozdělování,

Ano, islám nemohu nikdy podporovat Nemohu přeci podporovat náboženství, které má za cíl vyhubit nás nevěřící či křesťany. Nebudu přihlížet jako ovce islamizaci naší země.

Ano. Není možné, aby stát odebíral děti rodičům, kteří opravdu děti milují. Jsem proti zatahování severských modelů do našeho prostředí. Vše tu fungovalo několik desítek let. Proč vše zbourat a zničit?

Julius Špičák - ANO, lékař

A na co jsou vlastně matky naštvané? Projíždím v rámci kampaně naší zemí a kochám se. Obecně se máme mimořádně dobře a pokud se nemáme lépe je to jen naše chyba. Na současné době mi vadí právě zkratkovitost, ke které se Vaše komunikace uchyluje. Proč Vás nezajímají sociální problémy samoživitelek? Dostupnost školek a jeslí? Domácích ošetřovatelek? 

Stran EU, má stejné problémy jako jakákoliv jiná mocenská instituce, proti domácím je tam ovšem menší korupce. A co je podstatné: Jsou jen dvě varianty: EU nebo člen Ruského společenství národů. Nechť si každý vybere. Nikdy nebudeme Švýcarskem.

Stran islámu, islamizace Evropy mi vadí, v Čechách se ovšem islám nerozšiřuje a není mi známo, že by byl nějak propagován, a vůbec ne státem. Samozřejmě nesmí se šířit názory radikálního Islámu ani žádné jiné ideologie.  

Nerozumím, k čemu míří poslední otázka. Jedná se o Norsko nebo o co?

Jaromír Strnad - ČSSD, senátor  

Na položenou otázku v tuto chvíli - a to časové vymezení zdůrazňuji - odpovídám ano, považuji to za rozumné. Je známo, že jsem v době referenda nesouhlasil se vstupem České republiky do EU. Situace v Evropě i ve světě se ale neustále vyvíjí a v současné době je jasné, že by vystoupení České republiky z Evropské unie přineslo velké problémy.

Ano v případě, že se jedná o situaci, kdy vyznavači této víry v boji proti ostatním náboženstvím či ateistům používají sílu, lépe řečeno v dnešní době teror. Zastávám názor, že by neměla být podporována či tolerována propagace myšlenek, které ve svém důsledku vedou k omezení svobody druhých - ať již na základě rasové příslušnosti, pohlaví nebo víry. Nevymezuji se proti lidem, kteří vyznávají islám jako svoje náboženství bez toho, aby v boji za jeho rozšiřování ohrožovali ostatní. Víra je osobní věc každého z nás, ale její šíření násilím je samozřejmě v civilizovaném světě nemyslitelné.

Ano, souhlasím. Rodina, tedy rodiče a jejich děti patří k sobě i v době například tíživé finanční či sociální situace. Stát by měl mít možnost rodině pomoci do té míry, aby děti nemusely hledat útočiště jinde. Je ale jisté, že právě v případě prokazatelného násilí  ať již fyzického či psychického charakteru je v zájmu dítěte dostat se co nejdříve do bezpečného prostředí. Je proto zapotřebí, aby orgány, které mají v těchto případech rozhodující slovo, pracovaly skutečně odpovědně a zohlednily vždy jen ten nejlepší zájem dítěte.

Milan Vodička - Svobodní, člen výboru strany

NE - Svobodní už od svého založení tvrdí, že  Česku i dalším evropským zemím stačí Evropské sdružení volného obchodu.

ANO - Propagace islámu je nebezpečná, ať již se odehrává v muslimských modlitebnách, nebo na sociálních sítích, nebo mezi statisíci imigrantů, kteří se bez azylového řízení pohybují po Merkelovské Evropě. Islám není jen náboženství, ale i zákon, který předepisuje muslimským věřícím, jak se mají chovat k nevěřícím, k ženám a pod. To znamená, že zavádí jinou kulturu než máme v Česku a vrací nás někam do středověku. Multikulturalismus jsem odsoudil např. loni na podzim v pořadu M. Jílkové v ČT.

ANO - Stát má chránit své občany a ne řídit jejich životy.

 

Volební obvod č. 43 - Pardubice

Kandidují:

Čáslavka Jiří - TOP+STAN, Daňhel Karel - Úsvit, Horská Miluše - KDU-ČSL+Nestran, Menšík Jaroslav - ANO 2011, Ninger Vladimír - ČSSD, Novák David - ODS, Novotný Petr - SsČR, Studnička Pavel - KSČM, Štěpánek Petr - APAČI 2017, Žďárský Emanuel - NSK

Emanuel Žďárský - Nezávislý, soudní znalec

Vážené "Naštvané matky", asi vás zklamu, ale můj názor je, že senátor za stávajícího uspořádání Senátu a jeho pravomocí nemá šanci nic z toho, na co se ptáte, nijak ovlivnit - a kdo tvrdí opak, pak lže a podvádí občany. Zákony se fakticky i reálně schvalují výhradně jen ve Sněmovně dolní a tam i směřují hlavní lobistické tlaky proti kterým je hlas senátora bezmocný. Já jdu do senátních voleb s tím, že by se toto mělo věřejně lidem říkat a miliony, které pobírají senátoři vrátit zpět voličům nebo potřebným, třeba i vaší organizaci - aby měla na financování poctivých analýz, kterými by mohla své názory podpořit a lépe šířit. V případě mé výhry na Pardubicku to samozřejmě udělám, ozvěte se tedy po volbách a máte mé slovo, že vám z mých případných senátních peněz pomohu. Mým oborem je zdravotnictví a v tom Vám mohu s fundovaným názorem posloužit, nicméně ani jedna z otázek k němu nesměřuje. Ví například Naštvané matky, že v ČR existuje skupinka lidí, kteří konají tak, že se rodí těžce a nevyléčitelně nemocné děti jen aby je stejní lidé mohli za miliardu Kč (ne nejde o překlep: za miliardu Kč ročně) léčit? Anebo že stovky žen zbytečně přepadne rakovina prsu i když by jí test za pár korun riziko sdělil včas a ona si tak zachránila život?

Petr Štěpánek - APAČI 2017, novinář a hudebník  

NE. Ve stávající podobě ne. Smysl má ekonomická spolupráce suverénních národních států. Evropské země by se měly vrátit před Maastricht, tzn. do podoby Evropských společenství.

ANO. Vše z islámské doktríny, co odporuje našemu právnímu rámci, by mělo být postaveno mimo zákon.

ANO

Pavel Studnička - KSČM, trenér  

Od počátku naší snahy zařadit se do EU jsem byl více méně skeptický. Čas ukázal, že se z celé Unie stal velmi drahý moloch, který nám rozkazuje, jaké okurky máme jíst, jak se bude jmenovat náš Rum a řadu dalších hloupostí. Na druhé straně vím, že byla snaha zvýšit obchodní spolupráci evropských zemí na bázi RVHP. Pokud bude tato spolupráce výhodná, nejlépe pro obě strany, asi těžko dojde ke změně. Pokud ne, budu hlasovat pro rozluku.

ANO - Sám jsem ateista, tedy bez vyznání, a všechny církve vnímám jako jakési dobrovolné organizace se snahou získat nějaké duševní či jiné statky. Vůči žádné církvi se nevymezuji a žádnou bych neupřednostňoval. Církevní restituce mě poměrně oddálily od snah s církvemi komunikovat. Islám nemá v České republiky žádnou výraznější tradici, a tak bych jeho snahy prosadit se v rámci ČR neupřednostňoval (výuka na školách, stavění mešit, oblečení, omezení v potravinách, nezájem o zaměstnání, sociální nepřizpůsobivost atd.). Islámští radikálové udělali po celém světě i ve svých zemích mnoho zla, a tak jsem proti tomu, aby měli v rámci ČR jakékoli výhody. 

ANO - Případ z Norska samozřejmě varuje. Rozhodně bychom neměli nikdy dospět k tak drastickým řešením - odebrání dětí. Předpokládáme, že české zákony se do konfliktu s etikou a osobní svobodou nedostanou. Domnívám se, že v České republice je dostatek právních opatření, aby k podobným záležitostem nedocházelo.

Jaroslav Menšík - ANO, starosta městského obvodu  

ANO

ANO – cizí státní příslušníci stejně jako vyznavači jiné víry než křesťanské by měli respektovat naše zákony a chovat se v rámci našeho právního systému. Pokud bude nějaká komunita vyznávat islám, je to možné, ale musí respektovat naše zákony. Nesmí vnucovat své zásady ostatním členům naší společnosti.

ANO

Petr Novotný - Strana soukromníků, projektant  

ANO, Pokud se podaří vrátit ËU ke kořenům její podstaty, tj funkční servis pro zúčastněné státy. Společný obchodní prostor bez bariér cestování s funkční vnější ochranou hranic pro mne akceptovatelný je. EU v současné podobě pro mne akceptovatelná není. Ale nemám rád extrémní a zbrklá řešení pod tlakem emocí.  Proto vidím lepší cestu v zachování integrace, ale v podstatně jednodušším rámci při zachování odlišných specifik jednotlivých států a jejich suverenity. 

ANO. Nesouzním s propagací jakékoliv náboženské ideologie. Vlastní osobní zkušenosti mi potvrzují, že náboženství jsou tendenční interpretací humánních myšlenek a jsou extrémně netolerantní k jiným názorům, velmi lehce sklouznou k použití manipulace a násilí. A to i příslušníci katolické církve. Mám velmi čerstvý zážitek z Polska. 

ANO Souhlasím bez výhrad. Vychovával jsem syna ve střídavé péči, tak vím jak jsou oba rodiče pro dítě důležití. A měl jsem tento týden léčebné sezení se ženou, která byla odebrána matce a je vychovávána u pěstounů, kteří jsou aktivní v církvi Českobratrské a přesto ji nedokážou nahradit rodinu a vztah s matkou. 

 

Komentář Naštvaných matek

Velmi nás pobavila odpověď kandidáta z ANO, lékaře. Diví se nám, že jsme naštvané. Údajně se máme mimořádně dobře a pokud ne, je to jen naše chyba. Ano - v tom musíme s arogantním kandidátem souhlasit. Je jen naše chyba, že nám vládnou neschopní politici, kteří dělají vše proto, aby se udrželi u svých koryt. A to klidně za cenu pošlapávání demokracie. Je neskutečné, že ještě stále kandidují lidé, krteří si odmítají připustit závažnost dnešních problémů. Prosíme vás důrazně - takové lidi NEVOLTE!

 

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.