Ptáme se kandidátů na senátora - Český Krumlov, Tábor a Beroun

V obvodu Český Krumlov kandiduje 9 politiků a odpovědělo nám šest kandidátů . V Táboře kandiduje 8 politiků a odpověděli nám třo. V Berouně kandiduje 8 politiků a odpověděli nám tři. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
15. 9. 2016 18:10 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/332

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 10 - Český Krumlov

Kandidují: 

Florián Jindřich - ČSSD, Himl Pavel - SZ, Hreha Radim - APAČI 2017, Jirsa Tomáš - ODS, Máče Miroslav - KSČM, Novák Tomáš - Piráti, Paukejová Marie - Úsvit, Zikmundová Jitka - KDU-ČSL, Žák David - TOP+STAN

 

Jindřich Florián - ČSSD, lékař

ANO - dosud nikdo nepředložil lepší alternativu než je EU i s jejími chybami

ANO, v maximální možné míře

ANO

Tomáš Novák - Piráti, IT administrátor

Abych vám mohl odpovědět, potřeboval bych si otázky ujasnit. Jaké výhody by jste rády České republice ponechaly po odchodu z EU? Co považujete za propagaci islámu? Máte na mysli model ochrany dětí tak jak je známe z Norského království?

Radim Hreha - Apači 2017, mediální analytik

V této chvíli ANO. Nicméně, nepovede-li se v nejbližší době (do dvou až tří let) EU transformovat zpět do podoby Evropského společenství, budu prosazovat referendum o czexitu, v němž budu hlasovat pro odchod z EU. 

NE. Islám v naší zemi nemá co pohledávat. Establishment včetně veřejnoprávních médií však tuto vizi ignoruje. Zvyšuje svoji proislámskou (prouprchlickou) propagandu a zavádí veřejnost. Proto musíme udělat vše proto, aby nedošlo k omezování a cenzurování internetu, jak se o to pokouší pravdoláskaři, kteří tvoří jádro všech parlamentních stran. V tom jsou zajedno Sobotka s Dienstbierem stejně, jako Langšádlová s Gabalem apod. Senát se musí stát ústavní pojistkou doopravdy a v této roli musí prosadit, aby ČTK, ČT a ČRo naplňovala své poslání beze zbytku. Tedy, aby v souladu s Listinou lidských práv a svobod komplexně, fakticky a bez propagandy, tato média informovala veřejnost tak, aby všichni občané měli možnost se trvale orientovat v realitě života u nás i ve světě. Zavádění veřejnosti formou jednostranného zprostředkování událostí a komentářů, pouze a jen prizmatem pravdoláskařů, už musí jednou provždy skončit. Až pak budou vytvořeny podmínky k tomu, aby veřejnost rozhodovala dle nejlepšího vědomí a svědomí o všech zásadních otázkách života společnosti.

ANO

Marie Paukejová - Úsvit, sociálně právní poradkyně

Přesto, že mám k fungování EU velké výhrady, domnívám se, že naše členství v ní, je pro nás výhodné. Daleko větší problém mám s členstvím ČR v NATO. O tomto členství, na rozdíl od členství ČR v EU, nerozhodli občané  v referendu. Samozřejmě, že podmínkou obou členství je vyjádření občanů v referendu, přičemž schválení obecného zákona o referendu je politickým dluhem poslanců a senátorů, a proto mimo jiné do Senátu kandiduji.

Ano, podpořila. V míře co nejširší. Dovedu si představit, že by mohlo dojít k zákazu islámu jako náboženství v ČR přesto, že mnozí budou jistě  argumentovat svobodou náboženství dle Ústavy ČR. Považuji islám jako náboženství neslučitelné s naší kulturou a naším životem. Naprosto odmítám podřadné a podřízené postavení žen dle islámu.

Vzhledem k tomu, že 17 let provozuji azylový dům pro matky a otce s dětmi, naprosto souhlasím s omezením možnosti státu – soudů rodičům odebírat děti. Na druhou stranu by však stát a samosprávy (obce a kraje) měly dělat vše pro to, aby rodiče a jejich děti sociálně, ekonomicky a hlavně finančně dostupným bydlením podporovaly. Dnes se tak neděje, výsledky se dostavují… Protože odmítám násilí v jakekoliv podobě, myslím si, že by rodiče, kteří se ho na svých dětech dopouštějí, neměli mít možnost tyto děti vychovávat s pro ně daleko přísnějšími důsledky, než je tomu dnes.

Tomáš Jirsa - ODS, senátor

Počínání bruselské administrativy kritizuji dlouhodobě. Mj. jsem také nehlasoval pro Lisabonskou smlouvu. Myslím, že otázka hlasování o setrvání v EU u nás teprve přijde na pořad dne a nezmění-li se Brusel, budou některé jiné státy rychlejší než my. Pokud by zůstala Evropská unie na půdorysu Německo, Nizozemsko, Belgie, Visegrád...tak nakonec, proč ne. Ale tak, jak je to teď, je to špatně. Jižní státy úpějí pod eurem a západní státy úpějí pod migrační krizí. A do toho legislativní diktát bruselských úředníků, který nevyhovuje vůbec nikomu. V takové "Evropě" nemá smysl zůstávat. Odpovídám: V této EU ne.

Ano, podpořil bych zásadně omezení propagace neslučitených aspektů islámu s naším kulturním prostředím, jako např. uplatňování práva šária, zejména pasáží týkající se rodinného práva, dále odívání atp.  Migrační krize není spontánní záležitost a její organizátoři se snaží o kulturní destrukci Evropy. Islám je v tomto nástrojem. A je třeba říci, že k tomuto podivnému exodu nedal pokyn žádný představitel muslimské země či oficiální islámský duchovní. Nic není tak neislámského jako Islámský stát! Pro nás je však zásadní, že jsme země s křesťanskými kořeny a středoevropskými hodnotami. Odkazuji tímto na více jak rok staré video v ČK TV, kde jsem jako jeden z prvních politiků hovořil otevřeně o problému nelegální migrace. Myslím, že to video dodnes neztratilo aktuálnost a vidělo ho přes 130 tisíc lidí!

Ano, s tím souhlasím.

 

Volební obvod č. 13 - Tábor

Kandidují: 

Bláha Jindřich - ODS, Fišer Jiří - T2020+STAN, Klíma Pavel - TOP 09, Konvička Martin - APAČI 2017, Král Petr - Piráti, Mládek Jan - ČSSD, Šedivý Ladislav - KSČM, Větrovský Jaroslav - ANO 2011

 

Jiří Fišer - Koalice Tábor 2020 a STAN, starosta

ANO

ANO - Nicméně informovat o islámu ano, propagovat ne. Propaganda mi vadí jako taková, ať se jedná o cokoliv ve formě vymývání mozků. Samozřejmě nesmyslné jsou materiály urážející křesťanství, judaismus a jakékoliv manipulace . 

ANO, pokud připustíme, že např. nezvladatelný alkoholismus rodičů je případem psychického týrání.

Martin Konvička - Apači 2017, VŠ pedagog

NE, respektive ne, pokud se EU zásadně netransformuje, a ona se netransformuje. 

ANO, v maximální míře. Propagace islámu by měla být trestná. 

ANO

Jindřich Bláha - ODS, starosta

ANO

ANO

ANO

 

Volební obvod č. 16 - Beroun

Kandidují: 

Hampl Petr -  APAČI 2017, Holásek Jan - KDU-ČSL+SZ+Nest, Hroník Jiří - HOZK, Matyáš Miroslav - KSČM, Oberfalzer Jiří - ODS, Peřina Jiří - ČSSD, Stibal Bohumil - ANO 2011, Trč Tomáš - TOP+STAN

 

Tomáš Trč - TOP09/STAN, lékař

ANO, považuji to stále za rozumné.

ANO, omezení jistě v rámci historicky i společensky daných pravidel žití v naší společnosti. T.j. dodržování zákonů, pravidel soužití, pracovní doby a tolerance.  

Určitě ano, stát by měl zasahovat vyjímečně, rodina je primární.  

Jiří Oberfalzer - ODS, senátor

ANO. Česká republika nemá rozumnější variantu svého mezinárodně politického i hospodářského ukotvení. To neznamená, že nemám řadu výhrad k politice EU

Podporuji zejména rovný přistup a rovné podmínky pro všechny. Máme jednu ústavu a jednu listinu základních práv a svobod. Nad rámec těchto základů naší demokracie nemůže jít nikdo. Ani islám ani antiislám. Svoboda slova, svoboda vyznání a rovnost před zákonem, to jsou pilíře naší kultury a našeho práva.

ANO. Dítě nepatří státu. V ČR se přenáší na stát až příliš mnoho práv. Rodina má nezastupitelný společenský význam a také jasnou odpovědnost. Až na Vámi uvedené případy, nelze zasahovat do vnitřního soužití rodiny. Vztah dítě-rodiče je to nejcennější, co má člověk do vínku.

Petr Hampl - Apači 2017, sociolog

NE

ANO - Islám představuje obrovské bezpečnostní riziko, přinejmenším v té podobě, jaká se nyní prosazuje v Evropě. Je tedy povinností vlády použít všech dostupných prostředků, aby zabránila šíření této ideologie a aby zabránila vzniku silné islámské komunity. 

ANO

 

Komentář Naštvaných matek

Prosím, všímněte si, kdo pochopil zadání otázek a také podle toho zadání odpověděl - ano nebo ne a u druhé otázky krátký komentář. Zvládlo to jen pět odpovídajících. V těchto třech okrscích jen tři kandidáti odpověděli, že je nerozumné zůstávat v EU. Zaráží nás, jak kandidáti chtějí zůstat v EU a zároveň odmítají propagaci islámu. Podle nás to nejde dohromady.

 

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.