Ptáme se kandidátů na senátora - Bruntál, Nový Jičín, Ostrava-město

V obvodu Bruntál kandiduje 11 politiků a odpovědělo nám pět kandidátů. V Novém Jičíně kandiduje 6 politiků a odpověděli nám tři z nich. V Ostravě-město kandiduje 10 politiků a odpovědělo nám pět z nich. Kandidáti dostali tři otázky, kdy na první a poslední měli odpovědět buď ano nebo ne. U druhé měli povolený krátký komentář. Zajímavé je sledovat, jak se s tím jednotliví kandidáti vypořádali po svém. Všechna jména uvádíme bez titulů a odpovědi v nezměněné podobě. Pořadí odpovídajících odpovídá pořadí, jak nám byly odpovědi postupně doručovány.
2. 10. 2016 16:41 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/339

Otázky:

Považujete za rozumné i nadále trvat na členství České republiky v EU?

Podpořil/a byste snahu o omezení propagace islámu a v jaké míře?

Souhlasíte s tím, že má stát mít pouze omezenou možnost rodičům odebírat děti, a to jen v případech prokazatelného fyzického a psychického týrání?

 

Volební obvod č. 64 - Bruntál

Kandidují: 

Chalupa Jaroslav - DSSS, Maláč Vítězslav - KDU-ČSL, Sedláček Bronislav - STAN, Sekanina Ladislav - KSČM, Skandera Rudolf - Úsvit, Sládek Miroslav - SPRRSČ M.Sládka, Sýkorová Salome - SZ+SNK ED, Štědroň Radoslav - SSPD-SP, Václavec Ladislav - ANO 2011, Velebný Ladislav - ČSSD, Žák Jiří - ODS+SsČR

Radoslav Štědroň - Strana státu přímé demokracie - Strana práce, ekolog  

Ne - referendum

ANO - Přečtěte si můj program – islám bude novou občanskou ústavou – pokud si tak voliči v referendu odsouhlasí – v Česku zakázán 

NE

Jiří Žák - ODS, bývalý senátor

Ačkoliv nepatřím k velkým fanouškům EU a považuji se za „eurorealistu“ , domnívám se, že nemáme žádnou alternativu. Osobně lituji odchodu Británie, protože to oslabuje skupinu států, které mají realistický pohled na současnou politickou, ekonomickou ale i bezpečnostní situaci ve světě. Silná Evropa ( EU ) má svůj značný význam, je jen třeba přestat řešit administrativní blbosti typu „ emisní limity pro sekačky, nebo omezování výkonu vysavačů“ v okamžiku, kdy Evropu zaplavují převážně ekonomičtí migranti  a  permanentně čelíme hrozbě terorismu. Do toho se ukazuje, že celá řada evropských bank  (řecké, německé,portugalské) jsou na pokraji bankrotu, a že sankce se uplatňují selektivně, především proti novým členským zemím. Ve světle výše uvedeného ale přesto nejsem pro odchod ČR z EU, je nutná reforma fungování a mechanismů.

Jednoznačně podporuji snahu o omezení propagace Islámu v ČR i v Evropě. Historicky se Islám vyvíjel v jiných kulturních, geografických a historických podmínkách. Ústava všem zaručuje svobodnou víru v kohokoliv, ale Islám v ČR není přirozený a nepatří sem. Jsme tradičně zemí s křesťanskou kulturou a tato dvě náboženství stojí na zcela jiných principech. Propagovat jej proto u nás, je z mého pohledu zcela nevhodné a jsem zásadně proti.   

Jednoznačně Ano. Nechci zásahy státu do fungování rodiny. Samozřejmě existují extrémy, ale to je obsaženo již ve vaší otázce. 

Ladislav Václavec - ANO, ředitel nemocnice

ANO

ANO

ANO

Jaroslav Chalupa - DSSS, učitel v penzi

Již mnoho let přesvědčujeme spoluobčany,aby byla vyhlášena referenda o vystoupení z EU a NATO. EU je nedemokratický iluminátský projekt,který spěje k totalitní diktatuře.Naše strana a také já jsme pro vystoupení z tohoto společenství.Bohužel naše současné vládnoucí strany EU podporují a mnoho informací před občany tají.Přijatými zákony podporují Nový světový řád,jehož projevem je EU. Jsme také pro vystoupení z NATO,neboť tento vojenský vystupuje agresivně  a nedodržuje rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Islám je neslučitelný s evropskou křesťanskou kulturou.Islamizace Evropy je řízený proces, který usiluje likvidovat evropské národní státy a národy.Tento proces je projevem Nového světového řádu. Tyto procesy podporuje Socialistická internacionála ,ve které je i ČSSD a také křesťanskodemokratické strany, u nás konkrétně KDU-ČSL.S těmito procesy úzce souvisí likvidace střední třídy, likvidace tradiční rodiny, zavádění juvenilní justice, provádění inkluze ve školství, politika homosexualismu, adopce dětí homosexuálními páry. Mnohé tyto jevy jsou v naprostém rozporu s islámem.Evropa je cíleně vedena ke konfrontaci.Naše politická strana ,i já osobně jsem zásadně proti islamizaci našeho státu. Základním předpokladem je vystoupení z EU, abychm si o našich záležitostech rozhodovali sami.Uvědomuji si,že nejohroženější skupinou společnosti jsou ženy.

Zásadně vystupuji proti zavádění tzv. juvenilní justice do našeho právního řádu.Genetickým rodičům může být dítě odňato jen v krajním přídadě.Např.pokud je dítě fyzicky týráno, znásilňováno. Vystupuji zásadně proti tomu, aby homosexuální pár si adoptoval cizí dítě.Ve výchově dítěte musí existovat vzor otce a matky. Práva dítěte nemohou být v rozporu s právy rodičů.Podpora tradiční rodiny je prvořadá. Nesmíme podporovat sociální inženýrství Nového světového řádu.

Miroslav Sládek - SPRRSČ, politik

Žádáme vystoupení z EU. Od prvopočátku jsme protestovali a použili všechny dostupné prostředky k zabránění vstupu do EU. Jednou z nich byla i demonstrace před Lichtenštejnským palácem v Praze v lednu 1997. Tam tehdy Václav Klaus podepisoval s Helmutem Kohlem přístupové dokumenty. (Mimochodem, dnes je z V. K. „euroskeptik a bojovník proti unii“, otázkou ovšem je, proč to nepochopil již v době našich protestů.) EU se drolí a Brusel bude k jejímu udržení používat stále totalitnější a drastičtější metody. Proto pryč, než se staneme opět okupovanou zemí, tentokrát z druhé strany.

Islám přímo zakázat. Evropa je křesťanská a nebýt včasného zásahu Poláků do bitvy u Vídně, tak jsme již dávno vyznávali islám. Jelikož islám není náboženství, ale jenom sekta, tak je nutné zakázat jejich působení a propagaci v médiích, na veřejnosti, školách, atd. A to striktně pod hrozbou mnohaletých nepodmíněných trestů odnětí svobody. Naše společnost se musí bránit tomu, co má jediný cíl a to její likvidaci. Tedy postup zcela v souladu s ústavou. Když bylo možné v Německu zakázat scientologickou sektu, tak proč ne tuto sektu, která je nesrovnatelně nebezpečnější.

Jednoznačně souhlasím. Stát nesmí do rodin zasahovat a porušovat tak práva rodičů, ta jsou naprosto prioritní a nedotknutelná právě s výjimkou případů, o kterých hovoříte. Natolik jsme byli zahlceni informacemi o doslovném teroru norské sociálky, že jsme si ani nevšimli, že nám místní sociálka dorůstá do neméně obludných praktik. Krást děti z vyučování, lhát jim a držet je v ústavech na základě pouhého podezření anebo jednoho posudku je odsouzeníhodné. Jde především o děti a jejich týrání státem. Co z takto, ztrátou matky a rodičů, psychicky zdeptaných dětí může vyrůst, případně kolik bude jejich léčba u psychiatra s nejistým výsledkem stát?

 

Volební obvod č. 67 - Nový Jičín

Kandidují: 

Demel Jiří - Piráti, Dvořák Jaroslav - ČSSD, Jurečka Pavel - Úsvit, Orel Petr - KDU-ČSL-SZ, Pisch Pavel - KSČM, Strýček Jiří - ANO 2011

Jiří Demel - Česká pirátská strana, předseda krajského sdružení

ANO

ANO - Celkově mám na migraci asi takovýto pohled: Nemám problém s migrantem nezávisle na kultuře, ale pouze za předpokladu, že bude respektovat zákony, národnostní zvyky a kulturu dané země.
Toto by si měl žadatel o azyl uvědomit a v tomto  duchu vychovávat i své potomky - předejde se tím pozdější radikalizaci, v opačném případě zde nemá co dělat.

ANO

Petr Orel - Strana Zelených, vedoucí záchranné stanice

ANO - Proč? Např. proto, že ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2015 zaplatila do rozpočtu EU 429,2 mld. Kč a získala 990,4 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak dosáhlo 561,2 mld. Považoval bych za ostudné v této souvislosti se aktuálně snažit EU opouštět. Jsem zastáncem EU. Nicméně jsem také jednoznačně pro podrobnou analýzu toho jak EU funguje- komise, parlament, a následně se zbavit toho co je nefunkční, příliš byrokratické a pracovat na věcech, které nás v Evropě spojují.    

Na tuto otázku neumím jednoznačně odpovědět. Z ústavy platí v ČR svoboda náboženského vyznání. Člověk jakéhokoliv vyznání musí respektovat naši legislativu, principy právního státu, parlamentní demokracii. Nejlépe také zvyky a tradice. Islámu jsou v současnosti plná média, jak je omezit?, netuším.  

ANO - Přiznávám, že se v platné legislativě v této souvislosti zatím příliš neorientuji a nestihl jsem ji nastudovat.

Pavel Jurečka - Úsvit - Národní koalice, učitel v penzi

Ne. Naše členství v EU už rozumné není.

Islám zakázat jako fašismus. Jeho projevy slovem (kázání a motlitby na veřejnosti), oděvem a symbply a také činy ( mnonoženství, pedofilie a pod.),

Samozřejmě ANO a to pouze v opravdu odůvodněných případech. A zcela výjimečně.

 

Volební obvod č. 70 - Ostrava-město

Kandidují:

Babinec Radim - ANO 2011, Becher Jan - Piráti, Borna Petr - DSSS, Janáčková Liana - NEZ, Málek Tomáš - Ostravak, Nytra Zdeněk - NK, Pravda Josef - ČSSD, Racek Ilja - KDU-ČSL-SZ, Strachoň Ivan - KSČM, Vitásková Alena - Úsvit

Petr Borna - DSSS, podnikatel

To, že se nebojím, jsem nejednou dokázal a proto si myslím, že i když jsem sdělovacími prostředky nazýván tak jak nazýván jsem. Posledním důkazem bylo mé uvěznění ještě se dvěmi kamarády z DSSS, když jsme letos protestovali proti přijetí údajných migrantů ve Smilovicích na Frýdeckomístecku, kde moji přátelé byly uvězněni na jeden den a já tři dny. Já, ale ani oni svůj boj nevzdáváme i když jsme za to zastrašováni.

NE v žádném případě. S EU opět přišly zákazy a diktát.

Omezení NE, jedině ZÁKAZ! Omezení islámu a jeho propagaci bych nepodpořil, protože já preferuji jedině ZÁKAZ ISLÁMU, protože islám není náboženství, ale nesnášenlivá a násilnická ideologie, kterou je třeba ZAKÁZAT. Všechny výdobytky, které jsme si (jak ženy tak muži) zajistili, jsou islámem zakazovány a tvrdě potírány a proto je ISLÁM TŘEBA ZAKÁZAT ZÁKONEM! Nebojím se o tom otevřeně mluvit beze strachu i když mám čtyři děti, které mám rád a ženu kterou miluji.

ANO

Radim Babinec - ANO, náměstek primátora  

ANO - Evropská unie nám zaručuje spoustu věci, které nám dnes mohou přijít již jako samozřejmost. Jde především o volný pohyb osob, zboží, práce, služeb a kapitálu. Každý tak může pracovat či studovat po celé Evropě, naši podnikatelé zde mohou nabízet své výrobky, můžeme se zde vydat i na dovolenou. Za přípomínku stojí, že za roky členství v Unii jsme získali více než 561 miliard korun do našeho českého rozpočtu. 

NE - Náš ústavní pořádek zaručuje svobodný projev každého jednotlivce. Pokud dochází k propagaci víry v rámci zákona, nemám nic proti. Je však třeba hlídat například propagaci náboženství (obecně, nejen islámu) například ve školách, neboť tato propagace může mít na děti nežádoucí dopad.

NE - Samozřejmě nesouhlasím se situacemi, kdy jsou děti rodičům odebírány bezdůvodně. Jsem tedy v principu pro odebírání pouze v případech jakéhokoli násilí. Důvodem pro odebrání je však v některých případech i např. zanedbání péče.

Ivan Strachoň - KSČM, náměstek hejtmana  

ANO EU je třeba reformovat. Je potřeba připravit zákon o obecném referendu, který by umožnil vyjádřit se široké veřejnosti ve vztahu k EU. Stávající situace s Brexitem dává České republice možnost jednat o změnách podmínek a získat výhodnější pozici než byla v rámci přístupu vyjednána. Společnou variantu musíme hlede ve spolupráci s dalšími státy.

ANO, v míře, která odpovídá svobodě jedince v demokratické společnosti. Tedy že individuální práva člověka končí tam, kde narušují nebo omezují svobodného užívání práv jiného člověka.

ANO

Ilja Racek - KDU-ČSL, někdejší ředitel ČT v Ostravě   

ANO, ale za podmínky reformy EU směrem k snížení byrokracie a snížením přímých zásahů do politiky jednotlivých členských zemí.

ANO snahu o omezení propagace bych podpořil. Tato propagace nesmí ohrožovat naši bezpečnost a kulturní prostředí.

ANO

Alena Vitásková - Úsvit, předsedkyně ERÚ 

NE

ANO - v plné míře, vážím si naších kulturních a náboženských hodnot a v těch chci vychovávat i mé vnuky.

ANO

 

Komentář Naštvaných matek

Všimněte si, jak předvším kandidáti vládních stran (ČSSD, ANO) odpovídají každý jinak. Jedno je ale jisté, že po vstupu do senátu, budou hlasovat tak, jak jim řekne jejich vedení. Nenechte se proto ošálit!

 

Další články, blogy, videa

Vydáváme další titul a znovu představujeme člověka, jehož obraz je mediální prezentací velmi zkreslený. Myslíme si, že poslanec Lubomír Volný si...
Rozhovor s poslancem Lubomírem Volným ze stránek nadačního fondu Svědomí národa.
Mainstream a představitelé státu se nás až křečovitě snaží přesvědčit, že jedině vakcíny nás ochrání. Ani stín pochybnosti o případných rizicích. Kdo...
Po roce nouzových stavů a šílené apokalypsy v médiích je toto video naprostým hlasem rozumu zodpovědného vědce a lékaře.
Naše nakladatelství připravuje k vydání 10. jubilejní publikaci. A příznačně je to kniha o cenzorských novodobých praktikách. Máte se na co těšit,...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.