Naštvané matky se zastávají Kláry Samkové - chceme omluvu!

Klára Samková svým projevem na semináři "Máme se bát islámu" rozčeřila stojaté vody informování o islámu. Pojmenovala věci ostře a jasně. Nebylo to asi úplně diplomatické, ale jistě to debatu o islámu posunulo na vyšší level.
1. 6. 2016 00:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/280

Hnutí Naštvané matky vítá jasnější pojmenovávání problematiky islámu a islamizace. Každý den vidíme, jak se západní země mění a ustupují požadavkům svých muslimských obyvatel. Důsledkem je narůstající násilí a také oslabování základních evropských hodnot - jako je svoboda slova a také rovnoprávnost ženy a muže. Klára Samková jako žena a také jako právnička dokázala všechna rizika a nebezpečí jasně popsat. Za to si zasluhuje naši podporu. Rozhodli jsme se na podporu advokátky Kláry Samkové napsat otevřený dopis Advokátní komoře a na podporu ženy Kláry Samkové píšeme tureckému velvyslanci a žádáme jeho omluvu!

Otevřený dopis tureckému velvyslanci:

Dobrý den, Vaše Excelence,

oslovujeme Vás jako politicky aktivní občanky a občané, sdružení ve spolku – politickém hnutí - Naštvané Matky, působícím v České republice.

Momentálně v naší republice zastáváte funkci velvyslance své vlasti Turecké republiky. Dne 18. 5. 2016 jste se zúčastnil semináře „Máme se bát islámu“, který se konal na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Jako jedna z diskutujících vystoupila se svým příspěvkem významná česká advokátka JUDr. Klára Samková a vy jste v průběhu jejího projevu opustil sál. Neuznal jste právo paní advokátky k Vám promluvit, vyslechnout ji a argumentovat proti, pokud s řečeným nesouhlasíte. Respektujeme Vaše právo opustit sál, pokud s řečeným nesouhlasíte, nicméně v naší kultuře toto není zvykem. Nehodnotíme tak Váš akt opuštění sálu, to je skutečně pouze vaše vizitka. Dovolujeme si však hodnotit Vaše další počínání.

Vyslovil jste žádost, aby bylo zahájeno vůči JUDr. Samkové trestní stíhání za urážku islámu. Vezměte prosím v úvahu, že naše orgány činné v trestním řízení fungují i bez podnětů cizích diplomatů. Uznají-li, že se paní doktorka svým výrokem dopustila trestného činu, budou konat i bez Vás. Pokud je nám známo, náš diplomat rozhodně nezasahuje do vnitřních záležitostí Turecké republiky, pokud jde například o trestní stíhání novinářů.

Současně bychom Vás rádi upozornili nausnesení Evropského parlamentu, kde se mimo jiné uvádí: S odkazem na zavedené case-law Evropského soudu pro lidská práva upozorňuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy státy - informace, které jsou útočící, šokující nebo zneklidňující, včetně kritiky náboženství, jsou chráněny jako součást svobody projevu článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropa by neměla vycházet vstříc vzrůstající citlivosti určitých náboženských skupin. Demokracie má právo a povinnost bránit se.

Dále: Shromáždění je přesvědčeno, že demokracie mají právo a závazek bránit se, pokud jsou napadeny. Proto shledává, že boj proti terorismu a džihádismu musí být s plnou silou obnoven a respekt k lidským právům, vládu práva a společným hodnotám Rady Evropy musí být zajištěny, uvádí se v rezoluci.

Věříme, že vše za pomoci poradců pečlivě nastudujete, své názory přehodnotíte a paní advokátce se omluvíte. Vaše působení jako velvyslance bude jistě příjemnější a smysluplnější.

Děkujeme za Váš čas

za hnutí Naštvané Matky

Hana Jemelková a Eva Hrindová

Citujeme z dopisu České advokátní komoře:

Paní Klára Samková řekla nahlas to, co si patrně myslí většina občanů našeho státu. A především to, co by měli říkat naši politici, neboť k ochraně našich zájmů byli zvoleni.

Islámu, a to zejména politického islámu, který je jednoznačně ideologií, se nebojí jen ten, kdo o něm nic neví a naivně se domnívá, že se jedná o pouhé náboženství jako každé jiné.

Prohlášení paní Kláry Samkové není podle nás žádný hysterický výkřik, za který by měla být jakkoliv dehonestována či dokonce trestně nebo profesně stíhána. Je to výrok podložený, jak sama říká, lety studia, ale i prostým sledováním aktuálního dění v západní Evropě i v muslimských zemích, řídících se právem šaríja.

My se s výroky Kláry Samkové ztotožňujeme a považujeme za vhodné, vyjádřit se k chování paní Samkové jako advokátky v soukromém životě z pohledu občana.

Advokát je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Funkce advokáta je mimo jiné zásadním prostředkem pro ochranu lidských práv vůči státní moci a jiným zájmům společnosti.

V našem spolku – politickém hnutí – Naštvané Matky, vyvolala advokátka Samková obdiv k její odvaze a ke snaze pojmenovat problém bez pokrytectví politické korektnosti a to na rozdíl od našich „vládnoucích elit“ a „veřejnoprávních médií“, jejichž povinností by takovéto chování především mělo být.

Proto touto cestou vyjadřujeme podporu advokátce Kláře Samkové a věříme, že za svůj odvážný a věcně správný projev nebude nijak trestána. Domníváme se, že její proslov nebyl nijak v rozporu s její advokátní praxí. Naopak – byl důkazem toho, že advokát by se měl vždy stavět na stranu ochrany lidských práv.

za hnutí Naštvané matky

Eva Hrindová

Pokud s omluvou pro paní Klárou Samkovou souhlasíte a žádáte ji stejně jako my - zkopírujte si náš dopis a pošlete ho na adresu tureckého velvyslanectví (Na Ořechovce 733/69, 162 00 Praha 6). Stejným způsobem můžete využít i dopis na Českou advokátní komoru (Národní 118/16, 110 00 Praha-Nové Město).

Eva Hrindová a Naštvané matky, 1. 6. 2016

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.