Naštvané matky protestují proti projektu "Muslimové očima českých školáků"

V Naštvaných matkách se nejčastěji bavíme o islámu. Nemůžeme být lhostejné vůči násilí a fanatismu, které se jako mor šíří Evropou. A drápky zatíná i v České republice. A tak naše první společná iniciativa míří tam, kde jsou ti nejméně odolní vůči manipulativní propagaci. Projekt Muslimové očima českých školáků vykresluje islám jako mírumilovné náboženství, kde se každý může cítit chráněn komunitou před konzumním a zhýralým světem. Aktéři projektu jistě nebudou dětem vyprávět o nemožnosti islám opustit, nebudou jim vyprávět o tom, jak se žena dostane do méněcenného postavení. Nebudou jim vyprávět o zmařených životech mladých lidí, kteří se nechtěli podvolit muslimskému právu – šáriji. Nebudou jim vyprávět o krutých trestech za projevení vlastního názoru.
26. 2. 2015 00:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/327

Aktéři projektu jezdí po školách vyprávět o idylickém životě v komunitě plné lásky. A my nepovažujeme za rozumné a žádoucí, aby si školy takovou neobjektivní propagandu pouštěli mezi žáky.

Ostatně více si přečtěte v dopise adresovaném ministru školství:

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom Vám vyjádřily poděkování za stažení záštity Ministerstva školství nad projektem – Muslimové očima českých školáků.

Jako české matky a obecně rodiče jsme znepokojeni aktivitami, které mohou dětem ukazovat islám v jiném světle, než jak ho objektivně vnímáme my – rodiče dětí.

Islámské náboženství je zcela v rozporu s tradicemi našeho školství, které považuje dívky i chlapce za rovnoprávné bytosti. Naše školství svým apelem na maximální vzdělanost také odmítá dogmata a slepý fanatismus. Věříme tomu, že naše školství je postaveno na základech humanity, spravedlnosti a pravdivosti. Není proto slučitelné se zásadami islámské víry, která staví ženy do nerovnoprávného postavení a vyžaduje od svých členů slepou poslušnost a v zájmu šíření islámu připouští lež jako oprávněnou metodu. Považujeme proto za nevhodné, aby se děti učily vnímat zásady islámu jako zásady, které naše společnost toleruje a vítá.

I proto se nám nelíbí, že by představitelé islámu v České republice dostali prostor v našich školách ukazovat své náboženství. Ukazují jen ty pěkné věci, což je zkreslující. Mladí lidé se často těžko takové manipulaci brání. Proto velmi oceňujeme, že jste jako ministr zasáhl a svou záštitou jste projekt představování islámu na českých školách ztížil.

Velmi bychom přivítaly, kdybyste využil svého vlivu a apeloval na vzdělávací instituce, které mohou – i přesto, že jste svou záštitu odvolal – začít spolupracovat s projektem Muslimové očima českých školáků. Věříme, že naše školství vychovává děti k toleranci dostatečně a nepovažujeme za rozumné prezentovat v našich školách náboženství, které je samo o sobě zdrojem násilí a fanatismu.

Děkujeme Vám za zájem a věříme, že najdete cestu, jak zabránit pronikání ideologií neslučitelných s naší tradicí do českých a moravských škol.

Členky hnutí Naštvané matky

26. 2. 2015

Další články, blogy, videa

Vydáváme další titul a znovu představujeme člověka, jehož obraz je mediální prezentací velmi zkreslený. Myslíme si, že poslanec Lubomír Volný si...
Rozhovor s poslancem Lubomírem Volným ze stránek nadačního fondu Svědomí národa.
Mainstream a představitelé státu se nás až křečovitě snaží přesvědčit, že jedině vakcíny nás ochrání. Ani stín pochybnosti o případných rizicích. Kdo...
Po roce nouzových stavů a šílené apokalypsy v médiích je toto video naprostým hlasem rozumu zodpovědného vědce a lékaře.
Naše nakladatelství připravuje k vydání 10. jubilejní publikaci. A příznačně je to kniha o cenzorských novodobých praktikách. Máte se na co těšit,...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.