Naštvané matky píší poslancům - chceme ochranu před radikalismem

Nelíbí se nám, co se děje v Evropě a chceme, aby na to náš stát adekvátně reagoval. V dubnu loňského roku se v parlamentu projednávala nenápadná novela, o které lidé moc neví. Otevřeným dopisem jsme chtěli na tento důležitý zákon upozornit.
23. 4. 2015 00:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/326

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na Vás s důvěrou jako na ty, kteří nás zastupují, a které jsme vyslali hájit naše zájmy. Věříme, že vyslyšíte naše obavy a budete naše občanské postoje brát vážně.

Se znepokojením sledujeme velké ústupky muslimským organizacím v celé Evropě v zájmu tolerance. Tato tolerance ale přináší omezování našich evropských hodnot – jako je svoboda slova, svoboda vyznání a rovnost pohlaví. Se znepokojením sledujeme nárůst fanatismu, který je podněcován přímo v mešitách a muslimských školách. Se znepokojením sledujeme, že tento fanatismus je často zdrojem nesnášenlivosti, násilí a dokonce terorismu.

Evropské země udělaly v důsledku své vstřícnosti a tolerantnosti mnoho chyb, které těžko budou napravovat. Těžko se brání radikalismu a nátlaku na rozšiřování islámu, a to i na úkor svých občanů, kteří jsou postupující islamizací ohrožováni na svých právech. Je velmi smutné, že například Židé se ve Francii necítí bezpečně. Dnes - sedmdesát let po ukončení nejstrašnější světové války - kdy jsme žili v přesvědčení, že útoky na židovskou komunitu se už nikdy nemohou opakovat.

Vyzýváme vás k tomu, abyste svým rozhodováním neopakovali chyby naše a našich sousedů a zabránili tak šíření radikálních tendencí v muslimské obci na území České republiky. Ústředí muslimských obcí totiž obdrželo před více než deseti lety registraci Ministerstva kultury a je prokázáno, že nedodržuje podmínky této registrace. Ba co víc – Ministerstvo kultury tuto registraci udělilo i bez toho, že by do podmínek registrace zapracovalo doporučení znaleckých posudků, které si samotné ministerstvo nechalo vypracovat.

Nyní tedy můžeme očekávat, že Ústředí muslimských obcí využije možností zákona a požádá o uznání zvláštních práv. Tato práva by zaručila Ústředí muslimských obcí pevnější status jako státem uznané církve s možností oficiálně šířit svou ideologii a prosazovat další požadavky, které vedou k potlačení ústavních svobod pro všechny občany České republiky – tedy i pro samotné muslimy.

Nepřejeme si, aby Ústředí muslimských obcí mohlo zakládat vlastní školy, protože v těchto školách není zaručena rovnost pohlaví. Nepřejeme si, aby Ústředí muslimských obcí mohlo ovlivňovat a fanatizovat vězně v českých věznicích. Je prokázáno, že indoktrinací fanatismem a nesnášenlivostí – která je obsažena v samotném učení islámu – jsou nejvíce ohroženi právě děti a vězňové. Nepřejeme si, aby Ústředí muslimských obcí mohlo v České republice uplatňovat právo šárija, které je velmi nespravedlivé a je v přímém rozporu s naším ústavním pořádkem. Nemůžeme na území České republiky podporovat nerovnoprávnost pohlaví a nemožnost svobodné volby vyznání. Obojí právo šárija tvrdě potlačuje.

Nyní máte možnost zastavit islamizaci v České republice a to tím, že podpoříte novelu zákona o církvích (sněmovní tisk č. 453), která zpřísňuje přiznání zvláštních práv církvím registrovaným v České republice. Toto zpřísněné hodnocení nijak církve neomezuje a nijak nehodnotí jednotlivé víry. Není to zásah do svobody vyznání. Toto zpřísnění pouze umožňuje posuzovat činnost církví i z hlediska vnitrostátní bezpečnosti, kdy je především v zájmu všech občanů, aby na území České republiky nepůsobily v režimu zvláštních práv žádné církve, které mají ve svém oficiálním učení obecně nenávist vůči lidem například jiného vyznání. Je v zájmu občanů České republiky, aby státní orgány netrpěly na svém území žádné organizace, které radikalizují společnost a vedou k omezování svobod českých občanů.

Máte v rukou naši budoucnost. Přejeme si, aby Česká republika zůstala svobodnou zemí pro všechny své občany – tedy i pro muslimy, kteří často utíkají ze svých zemí právě před nespravedlností, nátlakem a násilím. Zůstaňme zemí, kde jsou evropské hodnoty hájeny a ochraňovány jako nejvyšší hodnoty svobodných lidí.

Vyzýváme Vás k jasnému postoji, který umožní orgánům České republiky odmítnout přiznat zvláštní práva těm církvím, jejichž fungování je postaveno na diskriminaci, násilí a radikálním fanatismu. Věříme, že tuto jednoduchou a nikoho nediskriminující novelu v prvním čtení podpoříte. Budeme na Vás apelovat i jednotlivě a budeme bedlivě sledovat to, jak budete hlasovat.

Členky a členové hnutí Naštvaných matek

 

Další články, blogy, videa

Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
Na sociálních sítích se objevil důležitý text, proto ho vkládáme na stránky pro uchování a šíření. Vždy je důležité hledat souvislosti, kontexty a...
Případ Ukrajina od roku 1990 do současnosti očima dat a milníků jejích moderních dějin. Tak lze nazvat přehled, který pro ParlamentníListy.cz...
Rádi se připojujeme k iniciativě, která se snaží upozornit na nepřiměřené zisky ČEZu na úkor občanů ČR. Podle autorů dopisu chování vlády a ČEZu...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.