Napravovači lidí

Všimla jsem si, že tzv. sluníčkáři alias napravovači lidí mají značný problém s logikou a logickým myšlením jako takovým.
11. 4. 2016 00:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/369

Autor: Misha Julišová, 11.04.2016

Všimla jsem si, že tzv. sluníčkáři alias napravovači lidí mají značný problém s logikou a logickým myšlením jako takovým. Často jde o absolventy humanitních škol. Zřejmě by bylo vhodné, aby i na humanitních oborech vyučující studenty více vedli k logické analýze dějů a tím jim zprostředkovali a umožnili lépe fokusovat realitu.

Vypadá to, že studenti jsou vedeni pouze k filozofickým úvahám na bázi dojmů a domněnek, které jsou mylně vydávány za stejně legitimní obraz reality, jako fakty a logickými analýzami podepřené teze. Výsledek tohoto generačního filozofického proudu máme možnost nyní okusit na vlastní kůži! Lidé, jež jsou v EU u moci, někteří politici, některé elity, někteří novináři atd., bez jakékoliv zodpovědnosti za svoje činy, jsou schopni zatáhnout celé národy a kontinenty do nebezpečných a hrůzných situací, jež mohou způsobit tragédii minimálně pro celou Evropu a pro většinu Evropanů.

Tito novodobí napravovači lidí z důvodu svého iluzorního a naivního zaměření reality vykonstruovali špatné a mylné „sociální projekty“, které hodlají násilím aplikovat do společnosti. Škody jejich konání budou fatální a budou je odčiňovat celé generace. Na této smutné skutečnosti je pikantní, že napravovači ani pod tíhou kritických argumentů a důkazů týkajících se jejich osudových omylů, jež se na ně sypou ze všech stran a vyskytuje se jich již přehršel, nejsou schopni poopravit si svůj pochybený a zkreslený pohled na realitu, naopak se z nich stávají ještě větší fanatici pro „svoji věc“, a nadále pokračují ve svém díle zkázy.

Celý fenomén napravovačů lidí je pokus o další umanutý hloupý sociální konstrukt a pro Evropu a Evropany obrovské neštěstí, které nás může tragicky osudově multifaktoriálně poznamenat. Zahrnuje totiž celý konglomerát skutků a akcí, které tito novodobí sociální inženýři hodlají ve společnosti realizovat. Aby podpořili a umocnili svoje snahy, apelují u veřejnosti na tzv. korektnost, za kterou ve skutečnosti schovávají svůj pokus o cenzuru kritických názorů. Snaží se tak vyřadit celý jeden kritický názorový proud z demokratické diskuse, a to zcela nedemokratickými metodami. Jestli toto jejich konání zároveň zapadá do plánů „mocných zájmových skupin“, a proto má tak výjimečné politické krytí, je další velké téma k diskusi.

Jako mimořádně nebezpečné pak vidím jejich snahy bagatelizovat a omlouvat mnohé ďábelsky zlé ideologie. Je to z jejich strany zcela účelová záležitost, která má posloužit ke snazšímu zakomponování jejich sociálních projektů do společnosti. Z poslední doby je zřejmě nejabsurdnější bizarní výrok, ke kterému se hlásí skupina lidí z HateFree, a který je pro jejich „vizi“ světa typický:

„Holocaust způsobili nacisté (ne nacismus jako takový). Teroristické útoky konají islámští radikálové (ne islám jako takový).“

V jednom komentáři je v jedné větě skvěle poukázáno na skutkovou podstatu a nezodpovědnost, s kterou jdou tito překrucovači obsahů na „trh idejí“, což je velmi zásadní vlastnost jejich konání:

„Je to přesunování viny na pěšáky dějin, zatímco se tito ideologové snaží vyvinit jakožto inspirátoři a tvůrci zrůdných koncepcí.“

Co říci závěrem, nenechejme se opět převálcovat hrubou silou ani rafinovanou manipulací. Přemýšlejme kriticky a chraňme si svoji civilizaci, svoje hodnoty, které bereme již dlouhodobě jako samozřejmost. Zachraňme si svoji demokratickou budoucnost a neodevzdávejme ji podvoleně do rukou pomatenců nebo do rukou novodobých diktátorů.

Blog: http://pravyprostor.cz/napravovaci-lidi/

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.