Když občan vysvětluje poslanci, o co jde v Dublinu IV a Istanbulské úmluvě

V rámci podpory petice proti Dublinu IV a Istanbulské úmluvě oslovila paní Květa spolu s manželem naše poslance s výzvou, aby se zasadili o nepřijetí a nerafitikování těchto dokumentů. Odpověděli jim pouze 2 poslanci - první za KDU-ČSL, který zaslal oficiální postoj strany k této problematice a shoduje se s názorem manželů. Nejmenovaný pan poslanec za ČSSD ovšem odepsal toto: "Dobrý den, musím se přiznat, že nechápu, co máte proti rychlejšímu vracení nelegálních migrantů do země jejich původu (Dublin IV) a ochraně žen před násilím (Istan. úmluva). S pozdravem XY" A tak mu paní Květa napsala odpověď. Věnuje se tedy více Istanbulské úmluvě, i když Dublin IV je známější. Pro ty, kteří se nechtějí zabývat čtením úmluvy, je text velmi dobře vysvětlující a proto ho také přetiskujeme.
18. 5. 2018 14:00 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/626

Dobrý den, pane poslanče,

děkuji Vám, že jste mi odpověděl. Ze všech oslovených poslanců jste byli pouze 2, kdo se namáhali se zpětnou reakcí. Takže děkuji. Vaše odpověď mě ale trochu zarazila. Pane poslanče, co Vy si vůbec myslíte o voličích?

Samozřejmě žádám o to, abyste coby naši zástupci v zákonodárném sboru oba tyto dokumenty NEPODPOŘILI, protože VÍM, co znamenají,  A PROTO je odmítám.

Dublin IV. - velmi zjednodušeně a zkráceně: předává rozhodovací pravomoc o tom, kdo bude nebo nebude žít na území našeho státu, orgánům, na které nemá občan ČR vůbec žádný vliv. Pokud se politické strany v ČR vyjádří v předvolebním "boji" k takto závažným otázkám, má volič možnost ovlivnit v této agendě směřování naší země dle toho, co si přeje. A to je DEMOKRACIE. To, že se tak před uplynulými volbami nedělo, odhaluje bohužel tristní přístup našich hlavních politických stran ke skutečným demokratickým principům. Zdá se, že politické strany vůbec nezajímá, co si o takto zásadním dokumentu myslí volič a jaké je jeho přání v této věci. Nicméně postoje ČSSD byly pro ty, kdo se o věc delší dobu zajímají, zřejmé. A domnívám se, že podpora Dublinu IV. byla jednou z příčin volebního výsledku ČSSD. Prostě a jednoduše: O tom, kdo má právo žít s námi na území našeho státu, a za jakých podmínek, mají rozhodovat pouze občané tohoto státu. NIKDO JINÝ! Proto Vás žádám, abyste Dublin IV. odmítli.

Istanbulská úmluva: To je neuvěřitelné čtení. Četl jste ji Vy osobně? Pro mě z ní zaznívají jasně tyto skutečnosti:

1) Evropské země mají velký problém s přístupem muslimské kultury k otázkám evropsky chápané rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Problémy, které se explicitně uvádějí - vynucené manželství, mrzačení ženských genitálií, vraždy ze "cti" - to jsou záležitosti, které jsou evropské kultuře naprosto cizí. Stejně tak skutečný tlak na podřízenost žen vůči mužům. Je smutné, že se "úmluva" neodvažuje pojmenovat jádro problému. Protože dokud nepojmenujeme jádro, nemůžeme problém řešit. Také ho Istanbulská úmluva nijak neřeší. Nedomnívám se, že by v EU existoval stát, jehož legislativa by tolerovala fyzické násilí na komkoli, vynucené sňatky, ženskou obřízku nebo vraždy "ze cti". To, že jednotlivé země nejsou ochotny a schopny v těchto záležitostech právo reálně vymáhat a stát pevně a jednoznačně na straně obětí těchto zrůdností, je jiná otázka. A Istanbulská úmluva v tom k žádnému pokroku nevede. Jen mnoho prázdných slov na papíře.

2) "Pobavila" mě věta: " Tato úmluva se bude uplatňovat v dobách míru i v situacích ozbrojeného konfliktu" (Kap. 1, čl. 2 bod 3) Krásný důkaz odtržení autorů a signatářů od reality. Nechť se zastánci této úmluvy přemístí např. do Súdánu a tam předvedou, jak budou REÁLNĚ uplatňovat tuto úmluvu v podmínkách ozbrojeného konfliktu. Ani dnes, kdy evropské státy nejsou ve stavu ozbrojeného konfliktu, nejsou schopny účinně zabránit např. provádění ženské obřízky. Pokud by byly, nebyl by to problém, o němž je potřeba psát nějakou úmluvu. Takže bez skutečného odhodlání k důslednému vymáhání práva jde opět jen o prázdná slova na papíře.

3) Problematika reálného domácího násilí (a násilí na slabších osobách vůbec) v ČR - Vy jste právník, pane poslanče, takže musíte vědět, že tato problematika je v české legislativě dostatečně ošetřena. Máme dokonce zvláštní zákon o obětech trestných činů, který mmj. zavádí pojem "zvlášť zranitelné oběti". A oproti Istanbulské úmluvě naše legislativa nediskriminuje všechny ostatní skupiny obětí násilí kromě žen, ale věnuje se spravedlivě VŠEM obětem domácího násilí. U nás například výrazně narůstá domácí násilí páchané vůči seniorům - to víte, pane poslanče? Tak proč přijímat dokument, který hovoří výhradně o násilí na ženách, když toto násilí je pácháno i na jiných osobách (neřkuli, že je pácháno i ženami) a naše legislativa tedy řeší tuto problematiku rovně, bez diskriminace?

4) Takže přemýšlející čtenář se musí ptát. Jaký je důvod tlaku na přijetí takové zbytečnosti jakou je Istanbulská úmluva? K vysvětlení stačí "číst mezi řádky".

a) Prosazení genderové ideologie do české legislativy.

b) Vytvoření další zbytečné expertní skupiny (Grevio), která bude za peníze daňových poplatníků brouzdat Evropou a zaměstnávat pracovníky "v terénu" dalším vyplňováním hlášení, statistik, reportů, zpráv, tabulek, přehledů....... To se pak těžko můžeme divit, že je rozpočet EU stále hladovější a hladovější a skutečná práce v terénu méně a méně účinná.

Ad genderová ideologie - stále znovu a znovu zírám s nesmírným údivem na to, že tento nesmysl může někdo brát vážně. Vždycky, když slyším zastánce této ideologie někde hovořit, říkám si, že přece není možné, aby něco tak hloupého bylo bez uzardění prosazováno ve veřejném prostoru. A hle, nejen ve veřejném prostoru, dokonce si ze svých daní platíme například na ministerstvu našeho skomírajícího školství "odbornice", které nám truchlivě sdělují, že modré školní tašky u prvňáčků a růžové u prvňaček jsou genderovým stereotypem. A které budou kontrolovat, zda jsou učebnice fyziky psány s genderovou vyvážeností... Nikoli, zda jsou psány tak, aby děti dobře chápaly fyziku, aby ji uměly. Ne, budou zkoumat, zda jsou genderově vyvážené... Je ale pravdou, že i marxismus-leninismus byl "doménou" mnoha intelektuálů a byl s vážnou tváří prezentován veřejně, na vysokých školách byl studován jako "vědecký obor". Člověk se zjevně nepoučí.

Máme ale svobodu (zatím ještě), takže chce-li někdo brát tento blábol vážně, nechť tak činí. Ale odmítám, aby ho tloukl do hlavy mým dětem za peníze, které si stát ukrojí z mého platu.

Takže, pane poslanče. Právě proto, že mám soucit s oběťmi jakéhokoli násilí (včetně toho domácího) odmítám, aby byla část těchto obětí jakkoli preferovaná a zvýhodňovaná. Odmítám, aby za peníze daňových poplatníků cestovali "experti" po Evropě, vyžadovali výše uvedené vyplňování dalších zbytečných tabulek, které pak někde nějak sem tam odprezentují, aby si eu-politici mohli hlasitě a melodramaticky povzdechnout nad utrpením jiných. Chci, aby se peníze vynakládaly na účinnou pomoc obětem - tedy na posílení těch, kteří v terénu skutečně pomáhají - sociální pracovníci, policisté, psychologové, psychiatři, pedagogové, lékaři,... Aby se vystavěla ubytovací zařízení pro oběti, které je nutno okamžitě od pachatelů "izolovat". Aby byl již stávající zákon účinně vymáhán vůči pachatelům jakékoli barvy pleti, jakékoli kultury, jakéhokoli pohlaví, náboženského vyznání, jazyka či sexuální orientace.

Stačí toto zdůvodnění?

Děkuji, že budete hlasovat s vědomím, že nejste ve sněmovně sám za sebe, ale za občany této země.

S přáním všeho dobrého Vám i Vašim blízkým

Květa S.

 

Další články, blogy, videa

Na sociálních sítích se objevil důležitý text, proto ho vkládáme na stránky pro uchování a šíření. Vždy je důležité hledat souvislosti, kontexty a...
Případ Ukrajina od roku 1990 do současnosti očima dat a milníků jejích moderních dějin. Tak lze nazvat přehled, který pro ParlamentníListy.cz...
Rádi se připojujeme k iniciativě, která se snaží upozornit na nepřiměřené zisky ČEZu na úkor občanů ČR. Podle autorů dopisu chování vlády a ČEZu...
Vážení spoluobčané, chci vás oslovit jen zřídka. Nepatřím k těm, kdo komentují skoro všechno a trpí potřebou se zviditelňovat. V poslední době však...
Skupina 3 000 vysoce kvalifikovaných lékařů, biostatistiků, vyšetřovatelů lékařských podvodů, klinických laborantů a vědeckých pracovníků, vydává...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.