Infografika

Kniha Martina Konvičky je plná originálních postřehů. Při jejím čtení se opravdu nebudete nudit. Martin je vědec a zkoumá dění ve společnosti pragmaticky a věcně. Vše opírá o své autentické a bytostné postoje a vlastnosti - svobodomyslnost, víru ve spravedlnost, empatii.
Je jedno, z jakých důvodů a z jaké strany a proti komu se vede propaganda. Pořád je to jen prachsprosté obelhávání lidí. Ale i na to musí být dva - jeden co obelhává a druhý, co se nechá.:-)
Dokud nezačnou naštvaní lidé chodit k volbám a volit hlavou, nic se nezmění!
Při kontaktu s realitou člověk často změní své postoje. Stejně jako Rebecca Sommer. A není sama, škoda jen, že německá média si stále vedou svou.
Známe plno lidí, kteří jsou nešťastní z toho, jak politika funguje. A místo aktivního odporu podporou rozumné politiky volí raději pasivitu a nechodí k volbám. Je to smutné, že se nechali natlačit tam, kde je ti, které kritizují, chtějí mít.
Mustafa Kemal Atatürk měl vizi a odvahu. Podle svých slov také konal.
Žaloby na státy, které odmítly povinné kvóty, byly podány. EU tak stvrzuje naprostou tupost svých představitelů!
Cyril Höschl, psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví v pořadu České televize.
Není lidským právem v zájmu čehokoliv páchat zlo vůči jiným lidem a jakkoliv je omezovat. Nezapomínejme na to!
Příkladů pozitivní diskriminace a její nefunkčnosti a nesmyslnosti je mnoho. Muž na obrázku už deset let nepracuje a raději rozšiřuje svou rodinu. Přijde si na hezké peníze ze sociálních dávek. Každou kritiku své nezaměstnanosti označí za útok na své náboženské cítění a zase má klid...

Stránky

*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.