Infografika

Dublin IV si vymysleli neschopní, bojácní a nedovtipní politici či úředníci. Zvolili pro řešení migrační krize to nejhorší možné řešení. Místo toho, aby se snažili dostat na úroveň těch zemí, které se před krizí ochránily a zachovaly si svou bezpečnost, rozhodli se nepochopitelně všechny země Evropy dostat do stejně špatné situace, jakou si zavinily nezodpovědným přístupem země nejvíce zasažené.
Kniha Martina Konvičky je plná originálních postřehů. Při jejím čtení se opravdu nebudete nudit. Martin je vědec a zkoumá dění ve společnosti pragmaticky a věcně. Vše opírá o své autentické a bytostné postoje a vlastnosti - svobodomyslnost, víru ve spravedlnost, empatii.
Je jedno, z jakých důvodů a z jaké strany a proti komu se vede propaganda. Pořád je to jen prachsprosté obelhávání lidí. Ale i na to musí být dva - jeden co obelhává a druhý, co se nechá.:-)
Dokud nezačnou naštvaní lidé chodit k volbám a volit hlavou, nic se nezmění!
Při kontaktu s realitou člověk často změní své postoje. Stejně jako Rebecca Sommer. A není sama, škoda jen, že německá média si stále vedou svou.
Známe plno lidí, kteří jsou nešťastní z toho, jak politika funguje. A místo aktivního odporu podporou rozumné politiky volí raději pasivitu a nechodí k volbám. Je to smutné, že se nechali natlačit tam, kde je ti, které kritizují, chtějí mít.
Mustafa Kemal Atatürk měl vizi a odvahu. Podle svých slov také konal.
Žaloby na státy, které odmítly povinné kvóty, byly podány. EU tak stvrzuje naprostou tupost svých představitelů!
Cyril Höschl, psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví v pořadu České televize.
Není lidským právem v zájmu čehokoliv páchat zlo vůči jiným lidem a jakkoliv je omezovat. Nezapomínejme na to!

Stránky

*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.