Globální pakt OSN o migraci kritizuje Rakousko i Švýcarsko

Vysokoškolský učitel Hans-Ueli Vogt objasňuje, proč by neměla Spolková rada migrační pakt podepisovat. Jeho argumenty jsou naprosto zásadní. Stejně tak váhají s ratifikací globálního paktu v Rakousku. Tam je největším kritikem vicekancléř Strache.
12. 10. 2018 12:20 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/680

Kritika ze Švýcarska:

Migrační pakt oslavuje migraci. Každý, kdo čte smlouvu, si rychle uvědomí, že je to všechno o zobrazování migrace jako dobré věci, o zdroji bohatství, které je prospěšné všem lidem. Samozřejmě, migrace má také výhody, zejména pro Švýcarsko. Ale také vytváří problémy.  Pakt o migraci chce PŘEDEPSAT POZITIVNÍ pohled států a lidí. Ideologickým základem migračního paktu je zavedení všeobecného lidského PRÁVA na SVOBODU USAZOVÁNÍ.

Pakt nechce pouze regulovat migraci. Chce ji UPŘEDNOSTŇOVAT. Zaměřuje se na ZÁJMY MIGRANTŮ. Státy musí zajistit, aby LIDÉ JIŽ KRITICKY NEHOVOŘILI o přistěhovalectví. Pakt také opouští zásadu, že integrace je primárně odpovědností přistěhovalců. Je plný požadavků na státy, co musí všechno udělat, aby přistěhovalci mohli dobře žít v jimi vybraném státě. Smlouva navíc předpokládá, že všechny země jsou vstupní i výstupní země, a proto je systém prakticky vyvážený. Ve skutečnosti jsou migrační toky jednostranné. Existuje masová migrace z Afriky do Evropy a z Latinské Ameriky do USA. Migrace způsobuje problémy v zemích původu i v hostitelských zemích.

Většinou migrují MLADÍ MUŽI. Chybějí v zemích původu, aby je tak mohli obnovit a vyvolat politické změny. V přijímajících zemích vznikají problémy, když lidé z jiných kultur migrují s různými hodnotami a přesvědčeními. Přicházejí ze států, které nikdy neprošli nějakým osvícením a v nichž nejsou lidská práva. Migraci z těchto kultur považuji za největší hrozbu pro svobody a lidská práva ve Švýcarsku. Každý stát by si měl řídit přistěhovalectví podle svých potřeb.

Nenechme se oklamat tzv. nezávazností paktu. Pakt o migraci obsahuje celou část o jeho IMPLEMENTACI. Říká se, že STÁTY se ZAVÁZALY k PLNĚNÍ cílů a závazků PAKTU. Fórum zřízené za tímto účelem pravidelně hodnotí pokrok, který státy dosáhly v procesu implementace. Státy samy musí psát zprávy. Kromě toho generální tajemník OSN každé dva roky podá zprávu Valnému shromáždění OSN o provádění Paktu o migraci.

PAKT o migraci je však již ve svém základu problematický, protože UDĚLUJE všem PRÁVO na svobodné usazení na celém světě. To není slučitelné s naším přesvědčením o přistěhovalectví tak, jak to je v naší ústavě.

Dnes (ve Švýcarsku) platí, že slučování rodin je možné jen u nejbližších příbuzných, tj. manželé/děti, ale i to pouze v případě, že dotyčný není závislý na sociální pomoci a má dostatečně velký byt. Migrační pakt by oproti tomu slučování rodin všeobecně usnadnil a finanční příjem a stupeň integrace by už nehrál roli.

Zastánci paktu říkají, že to uškodí pověsti Švýcarska, když se nebude účastnit. Ti, kteří hovoří o poškození image, vždy myslí jen na to, jak takové rozhodnutí přijmou politici a média jiných zemí. Ale tady je nutné se soustředit ne na náš obraz, ale na to, co je dobré pro švýcarské obyvatele. Navíc jiné země, nejen politici a média, také kritizují migraci. Lidé v těchto zemích nám závidí, že lidé u nás mají do toho co mluvit. Budou respektovat to, že se odvážíme odmítnout tento pakt o migraci, který si vymyslela skupina vysoce postavených úředníků.

zdroj: https://bazonline.ch/schweiz/standard/Pakt-widerspricht-der-Verfassung/story/26693737

Rakouská kritika:

Kancléř Sebastian Kurz prozatím odmítl podepsat dohodu ve své aktuální verzi, ale zůstává otázkou, jaký manévrovací prostor malá země jako Rakousko bude mít při přípravě smlouvy.
V současné verzi by zavedení dohody mohlo způsobit novou migrační vlnu do Rakouska, která by mohla výrazně převýšit tu z roku 2015. Mezinárodní dohoda má být v prosinci podepsána v Maroku.

Mimo jiné by se MIGRACE měla stát do značného rozsahu LIDSKÝM PRÁVEM a podmínky pro migranty by měly být výrazně zlepšeny. Odborníci naléhavě varují před novými toky migrace do Evropy. Generální tajemník OSN António Guterres již jasně uvedl, že pro migranty, kteří nesplňují kritéria mezinárodních uprchlíků, by měly být vytvořeny spolehlivější a zákonné kanály! Navíc všichni migranti by měli mít přístup na vnitrostátní trhy práce a mít přístup k základním službám.

Kvůli mnoha kritickým pasážím nemá vicekancléř Strache pro dohodu pochopení. "Pakt OSN pro migraci by mohl mít fatální důsledky. FPÖ považuje suverenitu Rakouska za ohroženou. Strache a FPÖ proto nechtějí dohodu podepsat a chtějí odmítnout tento migrační pakt OSN, který je diametrálně protichůdný vládnímu programu a ohrožuje suverenitu Rakouska, "zdůraznil.

S ohledem na výbušnou povahu této dohody existuje také odpor mimo federální vládu: nestranná platforma aktivistů a imigračních kritiků z Německa, Rakouska a Švýcarska vyzývá k zastavení dohody.

Zdroj: https://www.wochenblick.at/buerger-flehen-herr-kurz-unterschreiben-sie-den-un-migrationspakt-nicht/

 

Další články, blogy, videa

Vydáváme další titul a znovu představujeme člověka, jehož obraz je mediální prezentací velmi zkreslený. Myslíme si, že poslanec Lubomír Volný si...
Rozhovor s poslancem Lubomírem Volným ze stránek nadačního fondu Svědomí národa.
Mainstream a představitelé státu se nás až křečovitě snaží přesvědčit, že jedině vakcíny nás ochrání. Ani stín pochybnosti o případných rizicích. Kdo...
Po roce nouzových stavů a šílené apokalypsy v médiích je toto video naprostým hlasem rozumu zodpovědného vědce a lékaře.
Naše nakladatelství připravuje k vydání 10. jubilejní publikaci. A příznačně je to kniha o cenzorských novodobých praktikách. Máte se na co těšit,...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.