Dr. Tyl píše primátorovi města Brna - UŽ nelze MLČET!

Právník Tomáš Tyl, známý svými mimo jiné břitkými, ale přesnými komentáři ze sociálních sítí, se rozhodl veřejně oslovit primátora města Brna Petra Vokřála (ANO). Tomáš Tyl zpochybňuje několik aktivit brněnské radnice a protože jsou to aktivity, které symbolizují zničující kulturní a společenskou politiku obecně, k jeho otevřenému dopisu se připojujeme.
30. 3. 2018 19:36 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/596

Vážený pane primátore,

píši Vám, jelikož již dále nemohu mlčet – a ano, zahajuji v posledních týdnech takto většinu svých dopisů směrem k veřejným činitelům a ne, netěší mne to, ale jsem občanem státu a členem společnosti, která je pod již dále nesnesitelným tlakem tzv. „elit“ – nátlakových skupin jak v politice, tak v prostém životě. Jeho Eminence Dominik kardinál Duka při Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi hovořil o umlčování většiny – já hovořím přímo o „diktatuře menšiny“, na které se i Vy, vážený pane primátore, aktivně podílíte.

V zápise z jednání Rady města Brna (schůze Rady města Brna č. R7/162, konané dne 20. března 2018, dále jen „RMB“), bod 59 s názvem „Žádost o vyvěšení romské vlajky na Nové radnici v Brně - RM7/11434“ všech 11 členů RMB – včetně Vás, vážený pane primátore – odhlasovalo: „RMB souhlasí s každoročním vyvěšením romské vlajky na Nové radnici v Brně dne 8. 4. v rámci Mezinárodního dne Romů.“ Toto Vaše rozhodnutí považuji za velice nešťastné. Pokud se nemýlím, desítky let se aktivně snažíme o integraci a nyní přímo o inkluzi (nikoli jen) Romů do majoritní společnosti. Mám za to, že nejen Brno na projekty integrace/inkluze vynakládá opravdu nemalé finanční prostředky, protože všichni chceme společně a dobře žít v naší Československé, nyní České republice, která je vystavěna na masarykovských myšlenkách – proto letos konáme stoleté oslavy vzniku samostatného státu, že?

A nyní na Nové radnici v Brně, která je sídlem primátora Brna, ale také magistrátu města Brna, budeme každý rok 8. dubna vyvěšovat romskou vlajku? Pod čarou podotýkám, že tzv. „romská vlajka“ byla k užívání schválena v roce 1971 na prvním Mezinárodním romském sjezdu v Londýně. Potíž je v podtextu a reáliích – máme mezinárodní den Čechů? Moravanů? Slezanů? A co další brněnské menšiny? Máme mezinárodní den Němců? Kdy se na radnici vyvěšuje vlajka Řeků, Poláků, Rusů, Maďarů, Vietnamců nebo dalších v Brně žijících národnostních menšin? A co jiné menšiny – náboženské, sexuální atd.?

Je to vzkaz, pane primátore – vzkaz „My nejsme Češi, my jsme Romové“. Je to symbol odlišení se od ostatních, symbol exkluze (ano, exkluze je opakem inkluze). Je to symbol, který naprosto zbytečně (a kontraproduktivně) posiluje antagonismus mezi skupinami obyvatel ve společnosti, kdy jsou jedné přiznána extra privilegia na základě rasového původu. Nová radnice v Brně patří všem Brňanům. Pokud na ní bude vlát symbol jedné etnické skupiny, kdy její vlajka i její užívání je konstituováno na rasovém principu, nepokoušejte se, prosím, hovořit ani o „pozitivní diskriminaci“ či o nějakém Mezinárodním dni Romů. Je to jen hloupá provokace, která bude nahrávat extrémistickým náladám, na což nejen město jistě přispěje řadě neziskových organizací, aby následně bylo možno bojovat proti „rasismu“, který je právě skrze tyto zcela zbytečné akty nejednoty s Vaší podporou rozdmýchán. Jsme jeden stát, jedna obec a na radnici by měly vlát tři vlajky: ČR, EU, obecní prapor resp. vlajka města Brna. Pokud se domníváte, že Romové pod tyto 3 vlajky nepatří a hodláte třídit lidi podle ras, mám za to, že je to chyba. S rasismem nesouhlasím a nesouhlasím, aby ho město Brno podporovalo. Proto Vás žádám, aby Rada města Brna neprodleně revokovala své shora uvedené rozhodnutí.

S údivem sleduji, jakou afinitou město Brno trpí k paní Kateřině Šedé a jejím projektům. Znám je, zajímám se o ně – a nelíbí se mi. Mnohdy totiž nejsou originální a navíc jsou zcela umělé. Stejně je tomu i s akcí v rámci projektu Re:publika, pro kterou se vžil název „brněnská seznamka za 4,5 milionu“ (podotýkám, že celý projekt je financován z veřejných prostředků a bude stát cca 150 milionů Kč – nejen Brňany, samozřejmě…). Vy sám jste, vážený pane primátore, řekl ČT: „Projekt Kateřiny Šedé se mi líbí, je to propojení několika rovin Re:publiky. Té technicistní hmoty s lidským potenciálem. Je to o slabině dnešní doby, kdy na tom ve vztazích nejsme nejlépe“. Nuže – projekt paní Šedé je recyklací nápadu paní Heleny Třeštíkové a jejího počinu „Manželské etudy“. Za peníze z veřejných rozpočtů se paní Šedá POKUSÍ (platíme už za snahu!) seznámit 1918 lidí. A pak? Pak jistě bude sledovat jejich životy - samozřejmě opět za peníze z veřejných rozpočtů. Je to doživotní penězovod. A dost možná i posmrtný.

Jsou zde dvě skupiny obětí - jednak my, daňoví poplatníci, kteří to financujeme, ať chceme nebo nikoliv a budeme platit dalších X let, protože "někdo ty osudy po seznámení ukázat musí", že?! A pak druhá skupina obětí - ti, kteří "se nechají seznámit" a jejich potomci. Už nyní je mi jasné, že paní Šedá bude další desetiletí „sledovat jejich životy“. Není to originální a jediné, co to ukazuje, je myšlení umělců názorově blízkých Vašim levicově orientovaným koaličním partnerům. Zaplatíme cca 4,5 milionu (ano, promiňte, bude to „jen“ 4,4 milionu a nemalá část z toho půjde i ze státního rozpočtu, což je pro Brňany - daňové poplatníky rozdíl jako mezi placením levou a pravou rukou) za pokus o seznamku řízenou paní Šedou a jejími kamarády. Paní Helena Třeštíková však nikdy NEVYTVÁŘELA situace, aby na základě uměle zinscenovaného stavu začala sledovat subjekty jako laboratorní myši. „Seznamka“ v rámci projektu Re:publika je ponižující a lidsky nedůstojná – 1918 hraček paní Šedé, 1918 laboratorních myší... Ano, to jediné ilustruje 100 let naší republiky – od Masaryka, tvůrce státní samostatnosti a národní hrdosti na základě práce až po „technicistní hmotu s lidským potenciálem“, jak jste se mimo jiné vyjádřil, aniž byste zřejmě tušil, jak přesně levicové sociální experimenty páchané na lidech popisujete.

A těmi pokusnými zvířátky není jen těch 1918 lidí a jejich rodiny – ale jsme to my, na nichž je zkoušeno, co vše ještě vydržíme. Zdá se totiž, že město neví, co s penězi, což bylo potvrzeno i smlouvou s netransparentním spolkem Meeting Brno, z.s. na částku 9 milionů Kč mezi lety 2018-2020, viz smlouva č. 731 809 0001, která byla podepsána 2.1.2018. Za spolek Meeting Brno, z.s. podepsán Mgr. Jiří Mottl – předseda. O panu Jiřím Mottlovi, (nyní již bývalém) pracovníku TIC Brno, který v roce 2017 vyřizoval veškeré náležitosti záboru, realizoval komerční prodejní akce společnosti Mototechna nazvané „Výstava ordinérních automobilů” na Moravském náměstí a náměstí Svobody bez povinnosti hradit vysoké poplatky za zábor veřejného prostranství, se vloni opakovaně hovořilo a psalo. Bylo to vše zcela nepřijatelné, úplně mimo etiku zaměstnance příspěvkové organizace města Brna. A co se stalo? Jako vždy, když nad věcí drží ochrannou ruku Matěj Hollan – nic. Věc je tedy nyní vyřešena – (soukromý) spolek pana Mottla bude dostávat z veřejného rozpočtu města 3 miliony Kč ročně nejméně po dobu tří let. V Brně je totiž lepší „udělat se na soukromo“ – když to město platí.... Na co pak máme Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, která taktéž dostává milionové dotace na tutéž akci – Meeting Brno? Ano, z daňového poplatníka krev neteče… Ale – není toho tak trochu už moc? 

Třetí a zcela zásadní část mého podnětu se vztahuje k festivalu Divadelní svět Brno, který pořádá Národní divadlo Brno, příspěvková organizace. Na tomto festivalu jsem se několik let podílel v rámci Turistického informačního města Brna, p.o. – resp. Brněnského kulturního centra, p.o., tudíž si dovoluji tvrdit, že o něm něco vím. A jsem, vážený pane primátore, zděšen! Letošní ročník nese téma „Svoboda?!“ – téma jistě zajímavé, nadčasové, ale i aktuální. Jaké je však mé překvapení, když jsem zjistil, že součástí festivalu bude divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“ (Mladinsko Gledališče) od Olivera Frljiće.

Víte, pane primátore, o čem tato hra je? V jejím popisu se uvádí: „Představení Naše násilí, vaše násilí přináší pohled na Evropu, která byla (naivně) překvapena uprchlickou krizí. Evropu, která bez skrupulí zapomněla na svoji koloniální historii, když zavírala hranice pro ty, kteří utíkali před následky evropské a americké politiky. Jako by ve 20. století zabedněně udělali jen jednu jedinou věc – živili národní narcizmus, který učí, že jedna masa lidí je lepší než ta druhá, zatímco zapomínali na to, že ignorace je taky forma násilí. 21. století pokračuje ve výuce té samé lekce, ale používá novou zbraň – strach. A strach je ten nejznámější pocit zatracených. Z těchto důvodu klade představení Naše násilí, vaše násilí několik nepříjemných otázek: Jsme si vědomi, že naše bohatství závisí na tisícovkách mrtvých na Blízkém Východě? Truchlíme kvůli obětem teroristických útoků v Paříži a Bruselu stejně jako kvůli těm, co zemřeli v Bagdádu nebo Kábulu? V kterém přesně momentě jsme sami sebe přesvědčili, že jsme to my, kdo má pravdu, a že náš bůh je mocnější než ti ostatní?“ Ano, zní to celkem nevinně. A když Vám řeknu, že si herečka z rozkroku vytáhne národní vlajku (v Polsku to byla polská, v Rakousku rakouská – jaká myslíte, že bude v ČR? Jsem z těch vlajek na radnici již poněkud zmatený…), následně Ježíš Kristus sestoupí z kříže a na pódiu znásilní muslimku.

Líbí se Vám to pane primátore? To je vzkaz Brna světu? 

Tato hra relativizuje utrpení obětí islamistického teroru. Píši islamistického, protože jak všichni víme, tak islamismus s islámem nesouvisí. Samozřejmě – o tom přece hra „Naše násilí a vaše násilí“ pojednává – není rozdíl mezi násilím. Možná by se k tomu rádi vyjádřili konvertité ke křesťanství, kteří zaslali dopis papeži Františkovi a dodnes čekají na jeho odpověď – viz http://exmusulmanschretiens.fr/en/

Píši Vám dnes, na Velký Pátek, kdy byl Ježíš Kristus umučen poté, co se mu mnozí posmívali a plivali na něj. Poté, co byl hanoben a v čas, kdy píší tento dopis (dopoledne Velkého Pátku), nesl svůj kříž ulicemi Jeruzaléma, zbičovaný, potupený a nesoucí si nástroj svého následného umučení. V den, kdy Náš Pán Ježíš Kristus na sebe vzal hříchy světa, aby se obětoval pro jeho spásu. Pro naši spásu! Ježíš Kristus, symbol odpuštění, míru a pokoje. Symbol našeho náboženství hlásajícího lásku – ano, jsem praktikující Římský Katolík a uráží mne a moji víru, pokud město Brno platí divadelní festival, v němž Ježíš Kristus znásilňuje – kohokoliv – pod záminkou, že „násilí je jen násilí“, protože „nesouvisí“.

Ano, vážený pane primátore, příspěvková organizace města Brna, pozvala divadlo, které relativizuje utrpení obětí islamismu, lidí upálených v klecích, lidí podřezaných v poušti, lidí, kterým na krk byla přivázána výbušnina a byla jim odstřelena hlava, lidí, kteří byli spoutáni, politi benzínem a pak sledovali, jak džihádista škrtl sirkou...

Relativizuje smrt stovek lidí, kteří se odmítli podvolit radikálnímu výkladu islámu – však – násilí je jen násilí, ne? A hra už ve svém popisu obsahuje ospravedlnění těchto činů: Protože přece i my můžeme za koloniální minulost a my pácháme taky násilí! Jistě, již Váš náměstek pro kulturu Matěj Hollan kdysi obvinil Čechy z toho, že zplynovali „vícero národností“. Nyní je v gesci téhož náměstka Divadelní svět Brno, kdy Evropané (a tedy i my) jsou líčeni jako bezcitné násilné zrůdy, které jsou násilnými kolonizátory a jak se dnes s oblibou říká „xenofobní fašisté/rasisté/nacisté…“. Ne, není to náhoda a není to nedopatření – Frljićova hra „Naše násilí a vaše násilí“ je velice dobře známa a stačí pár kliků na Internetu, ihned najdete zahraniční recenze. Nejsou pěkné. Myslím, že Divadlo Husa na Provázku za poslední měsíce projevilo tolik levicového aktivismu, že jsem to řadu let neviděl…

Nuže, Provázek nyní reaguje na aktuální dění tím, že Ježíš znásilní muslimku? A kde je, pane primátore, hranice mezi uměním a hnusem? Myslíte, že když se někdo vyválí v hnoji a pak bude křičet, že je to umění – je to umění? A má to Brno podporovat?

Pokud v násilí není rozdíl – ať divadelníci zkusí kdekoliv v arabském světě zahrát stejnou hru, jen ať si herečka strčí do rozkroku místo národní vlajky vlajku ISIS, na které je napsáno "Není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok." a uvidíme, jak "nesouvisí". A pokud někdo tvrdí, že džihádisté nejsou muslimové, zkuste to říct kdekoliv mezi muslimy. A opakuji - až zase bude křik, že násilí je násilí a není v něm rozdíl – znova odkazuji na text konvertitů ke křesťanství - http://exmusulmanschretiens.fr/en/

Vážený pane primátore,

chápu, že přijmout do koalice bývalé levicové „aktivisty“ byl velmi výhodný tah, kdy se po 3 letech ukázalo, že opravdu jediné, co umí je „otevírat témata“ a odklánět veřejné finance do svých „neziskových“ organizací, což oceňují všichni občané – počínaje řidiči v městě Brně, ale i každý turista je fascinován např. naším nádražím, protože podobnou cestu v čase k odbavovacím přepážkám skrze halu plnou trusu holubů, nefunkčního vybavení, žebrajících spoluobčanů, žloutenku šířících squatterů atd. – to se jen tak nevidí! Nepřejmenujeme to na Vyšné Vlkodlaky?! Jistě, odhlasovali jste variantu, která je ale natolik hypotetická (rozuměj: směšná a těžko realizovatelná), že pro ni hlasoval i odpůrce stěhování nádraží Matěj Hollan – protože ví, že za těchto podmínek se dalších XY let nové nádraží nerealizuje.

Ale – ono to jaksi souvisí, ať chcete nebo ne – město má skoro 40 miliard dluhů. Máme nejdražší taxíky v republice (díky Matěji Hollanovi, ale zdaleka nejen díky němu – on v té radě a zastupitelstvu opravdu nesedí sám), nyní budeme vyvěšovat romskou vlajku na radnici, pokusíme se seznámit 1918 lidí za 4,4 milionu Kč a jako třešničku uvedeme hru, v níž Ježíš Kristus znásilňuje muslimku a relativizujeme utrpění džihádisty umučených obětí. Holt, jen násilí, že?

Pane primátore – budiž! Jsem sice např. hrou „Naše násilí a vaše násilí“ hluboce dotčen, ale – kdyby to bylo „za vlastní a ve vlastním“, prosím… Opravdu je toto vzkaz, který Brno chce vyslat světu? Ne, nebavíme se o svobodě projevu – bavíme se o urážkách, manipulaci, ponížení, o něčem, co nemá se svobodou nic společného – SVOBODA TOTIŽ PŘEDPOKLÁDÁ ÚCTU! Myslím, že si neuvědomujete, že Vaše podpora těchto projektů je vizitkou Vás a celého hnutí ANO v Brně sama o sobě. A očekávám Vaši veřejnou reakci. Jak si kdo ustele, tak si NEJEN při podzimních komunálních volbách lehne. Nekandiduji za žádnou stranu, jsem jen zhnusený občan – ale tímto vyzývám mlčící většinu, aby rozvážila, zda chce podporovat shora uvedené „projekty“ a lidi, kteří za nimi stojí. Na podzim o tom můžeme rozhodnout.

S pozdravem

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D., rodilý Brňák, který se nikdy politicky neangažoval, ale už toho má dost!

P.S.: Tento přípis zasílám elektronicky, ať Brno šetří za známku.

Další články, blogy, videa

Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
Na sociálních sítích se objevil důležitý text, proto ho vkládáme na stránky pro uchování a šíření. Vždy je důležité hledat souvislosti, kontexty a...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.