Destrukce tradiční rodiny už probíhá

Převzato z MF Dnes - 28. 7. 2017. Ekonomka Hana Lipovská se zamýšlí nad důsledky rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud uznal rodičovská práva v Americe žijících gayů i v Česku. Soudci ujišťují, že to nemůže ohrozit tradiční rodinu. Ale v tom se tragicky mýlí.
29. 7. 2017 12:45 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/463

Z římského práva jsme zdědili zásadu „mater semper certa est, pater incertus“. Zatímco otcové byli a jsou i z právního hlediska nejistí, matky byly vždy jisté. Průlomový nález Ústavního soudu České republiky tuto mateřskou jistotu oslabil. Navzdory odstavcům, kterými se snaží dopady mírnit, posvětil další krok v postupné likvidaci rodiny.

Ústavní soud rozhodoval ve věci stížnosti dvou mužů, Čecha a Dána, kteří jsou podle kalifornského práva manželé. Vrchní soud státu Kalifornie v roce 2013 uznal smlouvu o náhradním mateřství, na základě které získal jeden z mužů právo být otcem a druhý matkou tehdy ještě nenarozeného dítěte.
Jak se ono dítě muže-matky a muže-otce narodilo? Vajíčko poskytnuté anonymní dárkyní bylo uměle oplodněno buňkou jednoho z obou mužů (přičemž na jejich přání není známo kterého). Plod byl donošen další ženou, jež dítě porodila. Podle smlouvy mezi „náhradní matkou“, tedy rodičkou, a oběma muži žena dítě „ze svobodné vůle na základě smluvního ujednání potvrzeného soudem již před jeho narozením předala do péče prvního a druhého muže hned po porodu“.
Dítě tak podle Ústavního soudu je s 50procentní pravděpodobností synem Čecha a s 50procentní pravděpodobností synem Dána. Vzhledem k jejich právu na sebeurčení pak prý nelze rozhodnout, kdo z nich je skutečně biologickým otcem. Dále ústavní soudci tvrdí, že dítě matku nemá ani z právního hlediska, ani fakticky.

Spor vznikl na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, který měl ze zákona vydat osvědčení o státním občanství a rodný list dítěte. Nejvyšší soud osvědčení skutečně vydal, jakkoli je 50procentní pravděpodobnost, že dítě není synem Čecha. Zároveň však – patrně v posledním záblesku zdravého rozumu – zapsal Čecha jako otce, zatímco kolonku „matka dítěte“ nechal prázdnou. Argumentoval ochranou tradiční rodiny: zřejmou skutečností, že dítě nemůže mít dva rodiče stejného pohlaví. A tehdy vstoupil do hry Ústavní soud. Stěžovatelům totiž kompromisní (byť samo o sobě jen stěží pochopitelné) rozhodnutí Nejvyššího soudu nestačilo. Muži chtěli být uznáni jako otec a matka dítěte v českém rodném listu. A Ústavní soud jim dal 29. června 2017 za pravdu.

Podle Ústavního soudu původní rozsudek činil z obou mužů osoby druhého řádu na základě jejich sexuální orientace: v momentě, kdy vystoupí na Letišti Václava Havla z letadla, přestává v důsledku napadeného rozsudku existovat jakýkoli právní vztah mezi druhým z mužů a dítětem. A to výlučně na základě jejich sexuální orientace. Ústavní soudci nás dále ujišťují, že uznání rodičovství druhého muže nemůže ohrozit tradiční rodinu. A v tom se tragicky mýlí.

Profesor Ivo Možný příhodně citoval ve své knize Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce britského komentátora Ferdinanda Mounta: „Rodina představuje pro každé hnutí základní konkurenční loajalitu – každá revoluce je otevřeně nebo skrytě nepřátelská rodině… Všechny ideologie jsou inherentně nepřátelské rodině, snaží se ji interpretovat po svém a využít pro vlastní cíle, čemuž se rodina od věků úspěšně brání, sledujíc neúchylně svoje vlastní cíle, které jsou v podstatě neměnné.“ Dobře to chápali všichni progresivisté v dějinách. Platonův ideální stát byl založen na neexistenci vztahů mezi dětmi a rodiči. Děti narozené pod kuratelou nacistického programu Lebensborn byly „majetkem“ složek SS. Upadající západní civilizace upírá dítěti právo na matku, rodičovství je určováno uměle, nebiologicky, jen na základě právního rozhodnutí. Který muž je matka a který otec, se určuje arbitrárně. Která žena je matka a která matka je otec, taktéž. Rozhoduje se losem? Dohodou? Nevíme.

V Česku stojíme, navzdory dekády trvajícímu boji prezidenta Klause, na pokraji absolutní destrukce tradičních hodnot. Nález Ústavního soudu je plně v souladu s připravovanou novelou zákona o registrovaném partnerství. Důvodová zpráva novely tvrdí, že rodina může vznikat i na základě jiných než biologických vazeb. Ústavní soud připomíná, že české právo připouští, že bude mít dítě dva rodiče stejného pohlaví. Taktně přitom zamlčuje, že k tomuto stavu přispěl sám svým nálezem z 28. června 2016, kterým zrušil ustanovení zákona o registrovaném partnerství, podle něhož trvalé partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.

Nepleťme si domácnost s rodinou. Nezaměňujme hospodářskou jednotku s propletencem vztahů, které vštěpují jedinci základní hodnoty. V diskusi dávno nejde o práva homosexuálů, nýbrž o rozbití rodiny. Demiurgové, kteří budují svůj „překrásný nový svět“, se právem cítí být rodinou ohroženi. Dokud existuje, existuje ostrůvek zdravého rozumu, základna, na niž mohou utlačovaní jedinci utéci. Rozbití rodiny vytvoří absolutní závislost na státní moci – a o tu demiurgům jde. V atomizované společnosti bez rodiny je jedinec „od kolébky do hrobu“závislý na státu, a proto mu musí být loajální, nechce-li se ocitnout na okraji společnosti.

Kritika homosexualismu proto není kritikou homosexuality a homosexuálů. Nikdo nezpochybňuje jejich právo na důstojný život. Homosexuální agenda se však (spolu s agendou genderismu a feminismu) stala nástrojem rozbíjení rodiny. Její nepřátelé se bojí. Tradiční hodnoty jim nahánějí strach. Homosexuálové se tak stali jen prostředkem demiurgů k uzurpování moci. Jsou obětí tichého převratu – a my s nimi. Lze se ubránit? Ano, velmi snadno: uznáním té nejsamozřejmější věci na světě. Uznáním zásady: Matka je vždy jistá. Nemáme právo rezignovat.

Hana Lipovská, ekonomka

Další články, blogy, videa

V těchto dnech vychází nová kniha Daniely Kovářové. Nově v nakladatelství Naštvané matky.
Nalezeno na internetu a je to tak silné, že sdílíme i bez udání zdroje... Max Kašparů má za sebou 45 let praxe dětského psychiatra, ale dnešní...
22. února 2023 okomentoval David Sant pro blog Saker Putinův projev ze dne 21. února 2023. Očekávalo se, že tento projev bude velmi významný. Po jeho...
Přetiskujeme důležitý článek známeho blogera Vidláka. Burcuje lidi, ab šli k volbám a doufá, že se podaří politiky pořádně vyděsit. Protože náš...
Po teroristickém útoku na dceru Alexandra Dugina jsme zaplaveni informacemi o tom, jaký to byl fašista, extremista a ultranacionalista. Mnozí...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.