Stránka Naštvané matky s milionovým dosahem byla zrušena

21. 6. 2018 11:15 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/639

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás informovat o dalším bezprecedentním cenzorském zásahu na Facebooku. Naše stránka, která měla téměř 42 000 fanoušků dokázala týdně oslovit až 1,1 milionu lidí. Naše interakce byla vysoká, vyšší než mají stránky s mnohem větším počtem fanoušků. Je to důkaz, že naše stránka se stala diskusní platformou, která nahrazovala chybějící debatu ve veřejném prostoru. I když vidím, že mnohá média začínají informovat svobodněji a více reflektují realitu a postoje většiny obyvatel, stále ve veřejném prostoru převládají spíše menšinové postoje. Pokoušeli jsme se to vyvažovat a dařilo se nám.

Poslední dobou byly na naší stránce úspěšné především "antifeministické" příspěvky a materiály, které apelovaly na zdravý rozum a přirozenost a kritizovaly přehnaný aktivismus, který už dnes zásadně deformuje společnost. Dosahy takových příspěvků se jednotlivě blížily k milionu. Možná je to i inspirace pro Vás, abyste takovým tématům dávali větší prostor ve Vašich médiích a zvali si k diskusi i jiné než progenderové diskutéry.:-)

Stránku jsem vedla jako hlavní editor a díky tomu jsem si mohla hlídat kvalitu příspěvků a statusů. Ty byly vždy věcné a nezavádějící. Vždy jsem se lidem snažila vysvětlovat, že demokratická řešení mají vždy přednost před těmi nedemokratickými, učili jsme je chápat náš volební systém, bojovali jsme s hloupými spikleneckými teoriemi (třeba o falšování voleb), drželi jsme naštvanost lidí v rozumných mezích a snažili jsme se energii lidí směrovat k efektivnímu politickému chování. Likvidací naší stránky zmizí brzda, kterou jsme pro mnoho frustrovaných lidí nepochybně byli. 

Apeluji na Vás a na Vaše média, abyste se tématem cenzury a umlčování lidí na sociálních sítích začali zabývat. Na jedné straně mnoho mladých lidí nevidí nic špatného na tom, když udávají lidi a mají radost, když se jim je podaří umlčet. Nedochází jim, že jejich chování nabourává samotné základy demokracie. A na druhé straně roste odhodlanost lidí bránit se cenzuře i nedemokratickými prostředky. Obojí je extrémní a neprospěje žádné straně.

Další podrobnosti a screen zrušené stránky najdete zde: http://www.nastvanematky.cz/cenzura-opet-uderila

 

Eva Hrindová

Naštvané matky

Další články, blogy, videa

Právní zdůvodnění nutnosti zachovat manželství jako výlučný vztah muže a ženy.
Přetiskujeme článek Daniely Kovářové ze serveru Info.cz. Zamýšlí se nad tím, jak má být regulováno chování mezi muži a ženami. Podle ní je výchova k...
K výročí 100 let republiky poskytl Martin Konvička rozhovor Parlamentním listům. A protože velmi dobře popisuje nadčasová témata - jako je náš vztah...
Vysokoškolský učitel Hans-Ueli Vogt objasňuje, proč by neměla Spolková rada migrační pakt podepisovat. Jeho argumenty jsou naprosto zásadní. Stejně...
Petr Piťha je moudrý a odvážný. Ve svém projevu apeloval na občany, aby bránili ratifikaci Istanbulské úmluvy, která legitimizuje rozvrat naší...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.