Porušování pravidel sociálních sítí je jen záminkou pro likvidaci kritiků - další stránka zrušena!

9. 10. 2018 12:03 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/678

Vážení přátelé,

sociální síť Facebook zrušila mou osobní stránku Eva Hrindová - Naštvané matky. Náš spolek a nakladatelství tak přišlo o další komunikační kanál. Cílem je pod záminkou porušování pravidel zcela vytlačit z veřejného prostoru všechny představitele konzervativního myšlení. Naprosto jednoznačně je hlavním proviněním kritika fungování EU, prosazovaní zdravého rozumu v přístupu k menšinám a zdravý přístup k pohlavím a fungování rodiny včetně důrazu na tradiční role muže a ženy. Pokud toto je někdo schopen vydávat za porušení pravidel sociální sítě, je to pokrytec.

Blokování a cenzura je dnes zcela nepokrytě názorová a ideová. Likvidují se příspěvky, které nijak neodporují pravidlům sociální sítě - jsou slušné a věcné, na nikoho neútočící. Pokud se ovšem nesmíříte s tím, že dnes je i slušná a racionální kritika vydávána za nenávistný projev. V pozadí zhoršující se situace na dominantní komunikační platformě stojí velké skupiny aktivistů, kteří nahlašují ve velkém jim nepříjemné příspěvky a osoby. Je otázkou času, kdy bude z Facebooku vytlačen každý, kdo vládne kritickým myšlením. Je proto s podivem, že média a politici tuto situaci nijak nereflektují a nekomentují. Protože další na řadě budou oni...

Důrazně tedy protestuji proti zjednodušování daného stavu, kdy je názorová cenzura zlehčována odkazem na porušování pravidel a na právo soukromého provozovatele porušovat ústavu a české zákony. Zásadně s tím nesouhlasím a považuji za smutné, když politici a média mlčí k jednoznačnému obcházení našich vlastních deklarovaných práv nadnárodní firmou. Náš spolek do budování obou stránek investoval dost finančních prostředků a energie, aby zrušení stránek bez jasného vysvětlení (nikdy nám nebylo oznámeno v čem konkrétně pravidla facebooku porušujeme) mohl považovat za nespravedlivé zmaření investice - navíc bez soudu a možnosti se hájit. Smutné je, že taková nespravedlnost je ignorována a důležití lidé, kteří jinak mají plné pusy slov o demokracii, pravdě a spravedlnosti, mlčí.

Apeluji na Vás, abyste se neblahou situací na sociálních sítích zabývali a alespoň svými komentáři a informováním o zběsilém chování cenzorů z řad aktivistů tento problém zviditelnili. Mlčení jen tyto nahlašovatele utvrzuje v jejich správném postupu a posiluje je v jejich aktivitách. 

Pro Vaši informaci přikládám odkaz na článek, kde najdete několik příkladů odstraněných statusů a komentářů, které jsou jasným důkazem o ideovém cenzurování. http://www.evahrindova.cz/facebook-mi-zrusil-uz-druhou-stranku

Eva Hrindová

předsedkyně spolku Naštvané matky

 

 

Další články, blogy, videa

Vysokoškolský učitel Hans-Ueli Vogt objasňuje, proč by neměla Spolková rada migrační pakt podepisovat. Jeho argumenty jsou naprosto zásadní. Stejně...
Petr Piťha je moudrý a odvážný. Ve svém projevu apeloval na občany, aby bránili ratifikaci Istanbulské úmluvy, která legitimizuje rozvrat naší...
Zamyšlení Petra Hampla o právě proběhlých komunálních a senátních volbách. 770 nebezpečných slov o senátních a komunálních volbách 2018 Varování:...
Angela Merkelová svou politikou ovlivnila osud naší evropské civilizace. Jak je možné, že dokázala tak zásadně změnit postoj? A ještě více...
Jednoznačně není - toto video to dokazuje. Imám v německém diskusním pořadu dostatečně jasně vysvětlil, proč jsou nevěřící pro muslimy na nižší...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.