Porušování pravidel sociálních sítí je jen záminkou pro likvidaci kritiků - další stránka zrušena!

9. 10. 2018 12:03 | Link: http://www.nastvanematky.cz/node/678

Vážení přátelé,

sociální síť Facebook zrušila mou osobní stránku Eva Hrindová - Naštvané matky. Náš spolek a nakladatelství tak přišlo o další komunikační kanál. Cílem je pod záminkou porušování pravidel zcela vytlačit z veřejného prostoru všechny představitele konzervativního myšlení. Naprosto jednoznačně je hlavním proviněním kritika fungování EU, prosazovaní zdravého rozumu v přístupu k menšinám a zdravý přístup k pohlavím a fungování rodiny včetně důrazu na tradiční role muže a ženy. Pokud toto je někdo schopen vydávat za porušení pravidel sociální sítě, je to pokrytec.

Blokování a cenzura je dnes zcela nepokrytě názorová a ideová. Likvidují se příspěvky, které nijak neodporují pravidlům sociální sítě - jsou slušné a věcné, na nikoho neútočící. Pokud se ovšem nesmíříte s tím, že dnes je i slušná a racionální kritika vydávána za nenávistný projev. V pozadí zhoršující se situace na dominantní komunikační platformě stojí velké skupiny aktivistů, kteří nahlašují ve velkém jim nepříjemné příspěvky a osoby. Je otázkou času, kdy bude z Facebooku vytlačen každý, kdo vládne kritickým myšlením. Je proto s podivem, že média a politici tuto situaci nijak nereflektují a nekomentují. Protože další na řadě budou oni...

Důrazně tedy protestuji proti zjednodušování daného stavu, kdy je názorová cenzura zlehčována odkazem na porušování pravidel a na právo soukromého provozovatele porušovat ústavu a české zákony. Zásadně s tím nesouhlasím a považuji za smutné, když politici a média mlčí k jednoznačnému obcházení našich vlastních deklarovaných práv nadnárodní firmou. Náš spolek do budování obou stránek investoval dost finančních prostředků a energie, aby zrušení stránek bez jasného vysvětlení (nikdy nám nebylo oznámeno v čem konkrétně pravidla facebooku porušujeme) mohl považovat za nespravedlivé zmaření investice - navíc bez soudu a možnosti se hájit. Smutné je, že taková nespravedlnost je ignorována a důležití lidé, kteří jinak mají plné pusy slov o demokracii, pravdě a spravedlnosti, mlčí.

Apeluji na Vás, abyste se neblahou situací na sociálních sítích zabývali a alespoň svými komentáři a informováním o zběsilém chování cenzorů z řad aktivistů tento problém zviditelnili. Mlčení jen tyto nahlašovatele utvrzuje v jejich správném postupu a posiluje je v jejich aktivitách. 

Pro Vaši informaci přikládám odkaz na článek, kde najdete několik příkladů odstraněných statusů a komentářů, které jsou jasným důkazem o ideovém cenzurování. http://www.evahrindova.cz/facebook-mi-zrusil-uz-druhou-stranku

Eva Hrindová

předsedkyně spolku Naštvané matky

 

 

Další články, blogy, videa

Zmiňuje i román Milana Kundery Žert. Skutečně se už na Západě nesmí vtipkovat? První případy stíhání osob za vtip už existují...
Celý podzim jsme hledali nějaký atraktivní titul ze zahraničí, kterým bychom navázali na úspěch knihy Prolomení hradeb. Nakladatelství Naštvané matky...
Mladá Slovenka Lívia opět komentuje dění. Tentokrát jasně formuluje své antifeministické postoje. Kritizuje současný feminismus, který řeší hlouposti...
Jordan Peterson dráždí levicové sociální inženýry. Drží se faktů a věděckých poznatků. A ty mluví jasně - pohlaví není sociální konstrukt, je...
Petr Hampl je známý sociolog, který dlouhodobě komentuje politické dění. Díky svému vzdělání je schopen postihnout nálady ve společnosti velmi...
*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.